EU projekti

Grad Duga Resa sanira Dječji vrtić Kasar sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije

VIŠE IZ RUBRIKE

Vrijednost projekta je 521.644,00 EUR

Cilj su novi prostorni i tehnički kapaciteti kroz sanaciju dječjeg vrtića, što će doprinijeti povećanju kvalitete predškolskog obrazovanja na području Grada Duge Rese.

Grad Duga Resa temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije provodi operaciju Sanacija dječjeg vrtića Kasar, referentni broj ugovora FSEU.2022.MZO.102.

Realizacijom operacije rekonstrukcije dječjeg vrtića poboljšati će se konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima objekata oštećenim u potresu. Stvoriti će se novi prostorni i tehnički kapaciteti kroz sanaciju dječjeg vrtića, što će doprinijeti povećanju kvalitete predškolskog obrazovanja na području Grada Duge Rese.

Vrijednost projekta je 521.644,00 EUR. Pri čemu se iz Fonda solidarnosti Europske unije financira iznos od 520.980,39 EUR, a iznos od 663,61 EUR financira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Operacija obuhvaća aktivnosti: izradu projekta izvanrednog održavanja, izvedbu radova – sanacije oštećenja, provedbu usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, nabavu namještaja, upravljanje projektom.

„Operaciju je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije.“