Prvi Karlovački

Govor Draganića upisan u Registar nematerijalnih kulturnih dobara RH

Autor: Miloš Milovanović

18.02.2021

Kultura

Uz predlagatelja KUD "Sv. Juraj" Draganić nositelj nematerijalnog kulturnog dobra je i Općina Draganić

Na prijedlog KUD-a “Sv. Juraj” Draganić,  Govor Draganića upisan je u Registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U obrazloženju rješenja između ostalog stoji:

Radi se o izuzetno zanimljivu kajkavskom govoru koji se nalazi gotovo na samom rubu kajkavskog narječja te je zbog svog položaja i osobina izrazito zanimljiv stručnjacima, a koji još gotovo uopće nije bio istražen, navodi se u obrazloženju Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija.

Uz predlagatelja KUD “Sv. Juraj” Draganić nositelj nematerijalnog kulturnog dobra je i Općina Draganić. Obveze nositelja su provoditi  mjere zaštite za njegovo očuvanje.

Analizi prijedloga zaštite pri donošenju predmetnog rješenja pridonijeli su primjeri korištenja govora Draganića koji KUD kroz svoj rad njeguje (dramske predstave, konferanse, dječje koreografije, projekti Tima mladih KUD-a, tiskani zapisi, priprema izdanja Draganićkog rječnika …).