Prvi Karlovački

Frane Kaleb reagirao nakon pressice Dimitrija Birača: “Birač ne može sebe stavljati u ulogu iznad Vijeća gradske četvrti Grabrik”

Autor: Sunčica Laić

23.11.2021

Politika

Nakon današnje pressice vijećnika Nove ljevice, Dimitrija Birača temu izrade 3D pješačkog prijelaza u Grabriku, reagirao je predsjednik Vijeća Gradske četvrti Grabrik, Frane Kaleb.

-Ovim projektom „Izrada 3d zebre na prometnici“ predstavljena je ideja učinkovitog načina utjecaja na vozače motornih vozila za smanjenjem brzine m/v na potrebnim mjestima u gradu, a prema uzoru u više gradova u RH. Naime, na prometnom dijelu Ulice Kralja Petra Krešimira IV, odnosno cesti koja pripada Gradu Karlovcu, na kčbr. 1984 k.o. Karlovac II, nalazi se vrlo frekventan pješački prijelaz i to na lokaciji između kčbr: 2025 sa sjeverne strane i kčbr: 2026/2 sa južne strane k.o. Karlovac II.

Izradi 3D zebre je prethodila izrada stručnog elaborata. „Izrada 3d zebre na prometnici“, kao osnove za nastavak same izrade 3D zebre.

Prema izjavi izvođača radova ovaj elaborat se može primijeniti i koristiti i za druge lokacije u gradu Karlovcu za izrade 3D zebre.

Izradi stručnog elaborata je prethodila i studija u svezi donošenja Posebnih uvjeta za samu izradu 3D zebre od strane Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo grada Karlovca, koji je u tim uvjetima obuhvatio sve potrebno. Samim projektom „Izrada 3D zebre“ su se odredili svi parametri, načini rada i detaljni opis namjeravanog zahvata. Nakon izrade stručnog elaborata pristupilo se samoj izradi 3D zebre na postojećem pješačkom prijelazu.

Izrada 3D zebre je izrađena s provjerenim materijalom tzv hladnom plastikom, čime se postiže dugotrajno postojanje i 3D efekt, u više različitih nijansi i boja. Kvaliteta izrade je istaknuta i u samom jamstvu izvođača. Naime, jamstvo izvedenih radova 3D zebre je u trajanju od četiri godine.

Za napomenuti je da postojećim pješačkim prijelazom prometuju djeca putem do OŠ Grabrik i natrag, zatim roditelji sa predškolskom djecom koja idu u vrtić Grabrik i natrag, kao i ostali pješaci te su izloženi opasnostima od naleta automobila. Osim vrlo velike frekvencije korištenja ovog pješačkog prijelaza svjedoci smo i prekomjernih brzina automobila. Evidentirane su čak i pojave tzv „obijesnih vožnji“ na dionici ove ulice pa čak i prevrtanje automobila zbog prekomjerne brzine.

Stoga je opravdano donesena odluka VGČ Grabrik  za poduzimanjem učinkovitih radnji, da se izradi 3D zebra baš na ovome postojećem pješačkom prijelazu.

Realizacijom ovoga projekta postignuta su dva cilja:  Osnovni cilj je zaštita velikog broja djece i ostalih pješaka od naleta automobila. Do sada se nije uspjelo postići efekt postavljanjem usporivača brzine jer se isti nisu dopustili postaviti, jer se postojeći pješački prijelaz ne nalazi u neposrednoj blizini škole. Nadalje usporivači brzine stvaraju određenu buku – lupanje prolazom teretnih i drugih vozila, što opravdano ometa mir suvlasnika okolnih zgrada.

Nadalje sama izvedba 3D zebre predstavlja i estetski vizualni efekt pa izrada 3D zebre ima i posebnu estetsku stranu izgleda pješačkog prijelaza, kao i cijela Ulica Kralja Petra Krešimira IV. Ovakva izvedba 3D zebre je jedinstvena u Karlovačkoj županiji pa je sama po sebi posebna, ali nije osobita novost u više gradova u Republici Hrvatskoj.

Za pristup samom projektu prethodilo je prikupljanje ponuda. Iako VGČ Grabrik nije bilo to u obvezi, jer se radi o iznosu koji je manji od 50.000 kuna. Prikupljene su tri ponude, od glavnih izvođača ovih projekata, a koje se prilažu u ovom priopćenju.

Volonterski rad koji je prikazan u izradi projekta VGČ Grabrik u Karlovcu je u naravi samo volonterski i nipošto se ne isplaćuje pa isti ne ulazi u troškove same izrade 3D zebre.

Od grada Karlovca za provedbu ovoga projekta je dostavljeno 40.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 37.375 kuna, a prema dostavljenom završnom izvješću ovoga projekta prema gradu Karlovcu, razlika od 2.625,00 kuna se vraća u proračun grada Karlovca.

Vezano za moje reagiranje na objede Dimitrija Birača, bih napomenuo, da Dimitrije Birač ne može sebe stavljati u ulogu iznad Vijeća gradske četvrti Grabrik u Karlovcu, jer je VGČ Grabrik potpuno transparentno sve razmatralo i jednoglasno odlučivalo o svemu u svezi projekta i same izrade 3D zebre na prometnici, poručio je Kaleb.