Zelena alternativa -ORAH

"EU direktive su odličan alat za zaštitu naših voda"

VIŠE IZ RUBRIKE

  EU izbori

  U sklopu kampanje za Europski parlament, predstavnici stranke Zelena alternativa - ORaH predstavili su danas u Karlovcu svoj program.

  Predstavljanju programa prisustvovali su predsjednik navedene stranke i nositelj njihove liste za EU parlament, Zorislav Antun Petrović, zatim naš sugrađanin Damir Bučar, jedanaesti na listi, te predsjednik Glavnog foruma ove stranke, Dinko Kulaš.

  -Voda je nezamjenjiv resurs kojem će vrijednost sve više rasti i stoga ćemo se u idućem sazivu Europskog parlamenta zalagati za veću zaštitu na temeljima europske građanske inicijative o pravu na vodu i uvođenje zabrane komercijalizacije i privatizacije izvora vode i mreža za njenu distribuciju kroz direktive Europske unije. Posebnu pažnju ćemo posvetiti unapređivanju Okvirne direktive o vodama iz 2000., posebice u odredbama koje se odnose na ublažavanje utjecaja poplava i suša, koje će zbog klimatskih promjena biti sve učestalije.

  Na taj način borit ćemo se za bolju zaštitu voda i vodnog okoliša i u Hrvatskoj jer zakonska zaštita u zemlji u kojoj glasačka mašina saborske većine beziznimno izglasava svaki zakon koji vlada predloži bez iznimki, premišljanja i amandmana svakako nije dovoljna. Postoji opravdana bojazan da će se zakon o privatizaciji voda izglasati običnom većinom, što bi trebalo onemogućiti Ustavom. Također se zalažemo za kreiranje baze koja bi pratila sve koncesije za vodu u Hrvatskoj kako bi se olakšao nadzor nad korištenjem i bolje zaštitilo izvore. 

  Izuzev očuvanja vode zalagat ćemo se i za očuvanje i obnovu vodnih ekosustava, koji se često uništavaju zbog zahvata na vodotokovima, najčešće zbog gradnje hidrocentrala. U Karlovcu se svako malo pojavi nova inicijativa za gradnju nekakve hidroelektrane na Korani, čak se neko vrijeme u javnosti spominjalo i 12 malih hidroelektrana, premda bi samo jedna nepovratno uništila krhki ekosustav ove rijeke. Hidroelektrana Lešće na Dobri je strašan primjer kako se zbog navodno obnovljivih izvora energije uništavaju vodotokovi i vodni ekosustavi. U akumulaciji ove hidroelektrane pojavile su se invazivne vrste koje se odatle dalje šire prema vodama stajaćicama u kršu, a svako ispuštanje vode uzrokuje vodeni val koji uništava korito rijeke i parcele uz rijeku. A projekt je odobren na temelju zastarjele ekološke studije, odnosno nepotpunih podataka iz osamdesetih godina prošlog stoljeća.  

  Čista voda je prepoznata još 2010. Rezolucijom Glavne skupštine Ujedinjenih Naroda broj 64/292 kao ljudsko pravo na vodu. Rezolucija poziva države potpisnice i međunarodne organizacije da osiguraju financijska sredstva, podupiruće građevine i infrastrukturu te tehnologiju prijenosa vode kako bi pomogli zemljama, osobito zemljama u razvoju, osigurati sigurnu, čistu, pristupačnu i dostupnu pitku vodu i vodu za održavanje higijene za sve. Nema nijednog razloga da Hrvatska dosljednom zaštitom svojih voda ne bude primjer svima drugima, poručili su iz  stranke Zelena alternativa -ORAH.