Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca

Energetski se obnavlja zgrada profesionalnih vatrogasaca na Gazi

VIŠE IZ RUBRIKE

Obnova za uštede

Donosi se nova sistematizacija radnih mjesta u Postrojbi, a radi se o značajnim povećanjima sredstava i pravima radnika u JVP

Energetska obnova zgrade Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca i povećanje materijalnih prava vatrogasaca bile teme konferencije za novinare u vatrogasnom centru na Gazi.

Obnovom zgrade JVP Karlovac poboljšat će se uvjeti rada, napomenuo je zapovjednik JVP Miroslav Rade, a za zgradu koja je izgrađena 1971. godine, došlo je vrijeme da se obnovi.

Energetska obnova provodi se na temelju ugovora između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Karlovca, a iz programa dodjele bespovratnih sredstava javnih zgrada koje su kulturno dobro.

-Vrijednost radova je 315 tisuća eura, od čega Fond za zaštitu okoliša financira sa 40, a Grad Karlovac sa 60 posto. Radovi obuhvaćaju poboljšanje fasade, zamjena vanjske stolarije, postavljanje izolacije na krovu te zamjena pokrova kao i postavljanje solara. Nakon završenih radova doći će do smanjenja emisije CO2 za 32 posto te do uštede energenata do 50 posto. Sama zgrada prijeći će iz razreda G u razred D, rekla je pročelnica Upravnog odjela za gradnju i zaštitu okoliša, Ana Hranilović Trubić, a radovi bi prema ugovoru trebali biti završeni do svibnja iduće godine.

Miroslav Rade je govorio i o materijalnim pravima vatrogasaca, što se prije svega odnosi na povećanje plaća.

-Donosi se nova sistematizacija radnih mjesta u postrojbi, a vezana za izmjene Pravilnika o koeficijentima koji je donesla Hrvatska vatrogasna zajednica. Radi se o značajnim povećanjima sredstava i pravima radnika u JVP. Na predzadnjoj sjednici Gradskog vijeća u rebalansu smo dobili 230 tisuća eura koje su uglavnom raspoređene na rashode za zaposlene. Osim toga Vatrogasna zajednica grada Karlovca rebalansom je dobila značajna sredstva, a radi se o nabavci dva kamiona, navalnom vozilu i autocisterni za dva DVD-a kojima će biti unaprijeđena vatrogasna služba,  istaknuo je zapovjednik JVP.

Sve nove pravilnike i uredbe koje su donesene, a tiču se materijalnih prava vatrogasaca gradska uprava je popratile u cijelosti, napomenuo je gradonačelnik Damir Mandić.

- Mogu reći da će proračun za Javnu vatrogasnu postrojbu u 2024. u odnosu na cijelu 2023. biti veći za više od 500 tisuća eura. Tu nemamo nikakvu dilemu da našim vatrogascima i JVP nastojimo osigurati prave uvijete da mogu obavljati svoje zadaće, odnosno da mogu odrađivati svoje poslove najbolje što se  može, rekao je Mandić.

Od ostalih materijalnih ulaganja, u proračunu za 2024. godinu osigurana su sredstva za izgradnju odnosno izmještanje sadašnje garaže. Naime, trasa buduće obilaznice Zvijezde prolazi preko garaže i nužno je, da bi se krenulo u projektiranje i ishođenje građevinske dozvole obilaznicu, izmještanje garaže.

Grad je također sa razine Stožera CZ, u suradnji s JVP i VZ grada Karlovca uputio prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici prijedlog izmjena zakona kako bi se dobrovoljnim vatrogascima zaposlenima u privatnom sektoru regulirao status.

-Prilikom prirodnih nepogoda da bi oni mogli biti na raspolaganju svojim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, a samim time i Stožeru civilne zaštite grada Karlovca da se za te dane osiguraju sredstva, odnosno da se podmire troškovi poslodavcu. Od strane HVZ-a smo dobili signale da će se na tome raditi. Naše je iskustvo iz Karlovca, ali i u Hrvatskoj ima dosta takvih situacija, da kod poplava osim JVP dobrovoljna vatrogasna društva su onaj jedan ključni element u svim aktivnostima, zajedno sa zaposlenicima gradskih tvrtki. To je prijedlog koji se ne tiče samo Karlovca i vjerujem da će to odgovorni na razini Republike Hrvatske  prepoznati, poručio je Mandić.

Na pitanje odustaje li se od preseljenja Vatrogasnog centra, Mandić je odgovorio da dok do toga dođe potrebno je osigurati da vatrogasna služba nesmetano može raditi.

-U prostorno planskoj dokumentaciji će se sigurno pojaviti lokacija novog Vatrogasnog centra. Ono što je isto tako bitno, a tu imamo podršku i Vatrogasne zajednice Karlovačke županije, da se zajedno pronađe najbolje rješenje da se osiguraju sredstva koja će sigurno morati biti s europske razine iz fondova koji prepoznaju vatrogastvo, istaknuo je Damir Mandić.