Prvi Karlovački

Energetski dan: Prezentirana platforma “Sunce na dlanu”

04.07.2019

Županija

Web platforma „Sunce na dlanu“ spojit će poduzetnike u zoni Logorište s potencijalnim investitorima koji će na njihove krovove ugraditi foto-naponske panele, a rezultat je jeftinija električna energija

Karlovačka županija danas obilježava Energetski dan. Ovo je deveta godina kako Županija obilježava dan posvećen energetici, a s prvenstvenim ciljem promocije energentske učinkovitosti. Zamjenica župana Martina Furdek Hajdin podsjetila je kako su započeti projekti energetske obnove.
Započeli smo sa sufinanciranjem projekata u obiteljskim kućama, tada je Županija s Fondom za zaštitu okoliša sufinancirala energetsku obnovu obiteljskih kuća, fasada, stolarije i krovova i ugradnju i korištenje obnovljivih izvora energije. Uglavnom su to bile peći na pelete i drvnu masu, ali bilo je inventivnih kao što je korištenje toplinskih crpki i vjetroelektrana, ali u manjem broju. To je bio vrlo kvalitetan projekt gdje je zajedničkim nacionalnim i županijskim sredstvima i sredstvima fizičkih osoba obnovljeno oko 500 domaćinstava na području naše županije.
Paralelno uz sufinanciranje obiteljskih kuća, dodala je, energetski su obnavljane i matične županijske zgrade, ali i zgrade institucija kojima je Županija osnivač, škole i zdravstvene ustanove.
Partner u obilježavanju Energetskog dana je Regionalna energetska agencija –REGEA, čiji je ravnatelj Julije Domac danas predstavio novu investicijsku web platformu „Sunce na dlanu“.  Radi se o pilot projektu koji bi se provodio u poduzetničkoj zoni u Logorištu. Projekt i platforma zamišljeni su da povežu gospodarstvenike u zoni i potencijalne investitore koji bi postavljali foto-naponske panele.
Vi ste poduzetnik imate zgradu s krovom ili prostorom koji ne koristite i imale potrošnju električne energije. Možete se upustiti u investiciju sami, ali to nije vaš glavni biznis, a ako nađete partnera također iz gospodarstva tzv. ESCO tvrtku možete izvesti projekt obostrano korisno bez da se opterećujete financiranjem, tehničkom dokumentacijom, izvođačima radova… Razmišljali smo o pilot projektu u zoni koji će ponuditi mogućnost da se povežu zainteresirani poduzetnici i zgrade s investitorima. Cijena energije može biti jeftinija nego što sad plaćate opskrbljivaču s kojim sad imate ugovor. Cilj je se platformom omogući veća informiranost potencijalnih investitora kako bi se natjecali da dobiju vaše krovove i da uvjeti konačno budu bolji, pojasnio je Domac.
U sklopu Energetskog dana predstavnici Županije i REGEA-e posjetili su i Prirodoslovnu školu koja se energetski obnavlja. Domac je naglasio da će kotlovnica imati primjenu solarne energije i plina te da će na kraju iz toplinskog razreda D prijeći na razred B.
Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar podsjetila je i na ostale projekte energetske obnove na zgradama javne namjene kojima je Županija osnivač.
Nalazimo se u kapitalno najvećem objektu energetske obnove, sedam milijuna kuna energetske obnove ovdje u Prirodoslovnoj školi, ali treba naglasiti 5,8 milijuna kuna u Plaškom, 4,4 miijuna kuna u Rakovici, završio je natječaj energetske obnove MIOŠ-a na novoj lokaciji u Strugi 3,9 milijuna kuna, rekla je zamjenica i dodala da su u tijeku i projekti energetske obnove zdravstvenih ustanova.