U Plaškom održan kolegij župana

Energetska obnova osnovne škole u Plaškom vrijedna 6,3 milijuna kuna

VIŠE IZ RUBRIKE

    Kolegij župana s pročelnicima Karlovačke županije održan je danas u Plaškom, u prostoru Osnovne škole Plaški. Na kolegiju, na kojem je sudjelovao i kolegij Općine Plaški na čelu s načelnikom Perom Damjanovićem, raspravljalo se o projektima Karlovačke županije, posebno onima koji se odnose na područje Plaškog. Razgovaralo se tako o demografiji, radnim mjestima, intervencijskom planu, državnoj imovini na području Plaškog, Regionalnom centru kompetentnosti, radu i projektima Razvojne agencije JURRA te projektima obnove županijskih cesta na području Plaškog. Spomenuti su i najvažniji projekti Općine Plaški među koje spadaju izgradnja doma DVD-a Plaški, vrijednosti 7,3 milijuna kuna, u kojeg bi se preselile i općinske službe, asfaltiranje prometnica u vrijednosti 3 milijuna kuna, rekonstrukcija vodovodne mreže, također vrijedne 3 milijuna kuna. Pohvaljen je program ZAŽELI kojim je zaposleno 25 žena na poslovima skrbi o starijim i nemoćnim osobama, vrijedan 4,6 milijuna kuna. Općina je izrazila želju i potrebu nabave komunalnog stroja, nastavka uređenja kina u Domu kulture kao i rješavanje zemljišnih knjiga i problematike državne imovine, gdje se posebno ističu problemi tvornice celuloze, groblja Međeđak, bivše vojarne kao i stambenog zbrinjavanja. Načelnik i zamjenik načelnika posebno su pohvalili projekte Karlovačke županije u zdravstvu i školstvu, projekt KAŽU zdravlje, kojim je uređena i opremljena ambulanta u Plaškom, te energetska obnova osnovne škole. O energetskoj obnovi škole više je govorio ravnatelj Osnovne škole Plaški Vlatko Kulić, koji je spomenuo da će se ovim projektom, vrijednim 6,3 milijuna kuna, u potpunosti energetski obnoviti školska zgrada. Radovi bi trebala završiti do lipnja ove godine. Najvrednija je to investicija u Plaškom u posljednjim desetljećima. Nakon održanog kolegija, župan i suradnici posjetili su jedanaesteročlanu obitelji Bajt u Plaškom, kojima je župan Damir Jelić uručio paket s osnovnim životnim namirnicama te pelenama za djecu, kao pomoć Karlovačke županije. Na kraju posjete Plaškom župan je obišao Atelje Janja Gora, gdje je vlasnik Branko Šupica goste upoznao s radom ovog umjetničkog ateljea koji se bavi izradom i predstavljanjem predmeta od keramike te organizacijom međunarodnih radionica keramike. (b.o.)