Duga Resa: asfaltira se Jelačićeva ulica, radovi gotovi do ljeta

VIŠE IZ RUBRIKE

  U Dugoj Resi, u Ulici bana Josipa Jelačića počela je završna faza na Grupi 5 u sklopu projekta aglomeracije Karlovac-Duga Resa. Sada se prometuje nerazvrstanom cestom, a novouređenu, prometnicu Dugorešani mogu očekivati do početka ljeta. Na kraju asfaltirane ulice izgradit će se rotor, kako najavljuje gradonačelnik Duge Rese Tomislav Boljar

  Dinamika radova aglomeracije u dugoreškom kraju je zadovoljavajuća. Ako se tako nastavi, radovi Grupe 5 završit će u planiranom roku, krajem 2023. godine.

  -Priključci za kućanstva su u ovom prvom dijelu ulice u potpunosti izvedeni do Sportskog doma, odnosno kako bi žargonski rekli do "Partizana". Moramo izvršiti još nekoliko prespajanja zgrada koje do sada nisu funkcionirale na sustavu javne odvodnje. Nakon radova sve će zgrade i kuće u Ulici bana Josipa Jelačića bit će priključene na sustav nove javne odvodnje, rekao je direktor Komunalog Duga Resa Željko Kučinić.

  Radovi u Jelačićevoj ulici do "Partizana" trebali bi biti gotovi do ljeta.

  -Radovi u Ulici bana Josipa Jelačića u potpunosti su financirani sredstvima Grada. Uz prometnicu i sustav odvodnje, uredit će se i parkiralište. Ti radovi nisu u sklopu aglomeracije već projekt Plana sanacije grada Duge Rese, rekao je gradonačelnik Tomislav Boljar.

  Pojedina mjesta koja su obuhvaćena aglomeracijom protekle dvije godine namjerno nisu sanirana, rekao je Boljar i obrazložio:

  -Takav je primjer Banjavčićeva ulica, često čujemo pritužbe na tu i druge ulice a koje su u sličnom stanju, da su zaboravljene i nisu sanirane. To nije istina, gradska se uprava samo ponaša manirom dobrog gospodara. Nismo htjeli asfaltirati te ceste jer smo znali da će nakon toga biti ponovno raskopane, a onda će se napraviti svi potrebni priključci. Molim još jednom građane na strpljenje i razumijevanje, dodao je Boljar.

  U Dugoj Resi trenutno se izvode najveći radovi posljednjih 20 godina, nakon kojih će ovaj grad imati jaku i modernu infrastrukturu.