PU karlovačka

Dostavite prijedloge lokacija za mjerenje brzine!

VIŠE IZ RUBRIKE

Ideje za kamere?

Prijedloge za mjerenje brzine građani mogu dostavljati do 10. travnja 2023. godine

Policija temeljem Plana aktivnosti organizacije ROADPOL - mreže prometnih policija država Europe, provodi preventivno-represivne akcije, a sljedeća takva akcija odnosit će se na 24-satni pojačani nadzor brzine i bit će provedena 21. travnja 2023. godine od 00.00 do 24.00 sata.

U skladu s time daje se mogućnost građanima da daju prijedloge lokacija na kojima bi željeli da se nadzire brzina. Svoje prijedloge, za područje u nadležnosti Policijske uprave karlovačke, građani mogu dostavljati do 10. travnja 2023. godine putem elektroničke pošte na e-mail karlovacka@policija.hr .

Prikupljene prijedloge policija će analizirati te sukladno vlastitim procjenama o dostavljenim lokacijama, izabrati one na kojima je moguće izvršiti nadzor brzine.