Ako netko ne pusti kontrolora da uđe i provjeri je li bolesnik doista bolestan, smatrat će se da nešto skriva.

Dosta je "švercanja" na bolovanju; HZZO šalje kontrolore na vrata

VIŠE IZ RUBRIKE

  Prije desetak godina već smo bili svjedoci hodanja kontrolora HZZO-a po kućama i kucanja na vrata radnicima koji su na bolovanju. Vrlo nepopularna i u javnosti kritizirana mjera dala je rezultata, pa je enormno visoka stopa koja je u 2008. godini dosegla čak 4,2 posto u godinu dana smanjena na 3,57 posto, što je i poslodavcima i HZZO-u donijelo 230 milijuna kuna uštede.

  Sadašnja stopa bolovanja nije ni izdaleka visoka kao 2008. godine, ali ipak iz zdravstvenog budžeta za bolovanja dulja od 42 dana odlazi dvije milijarde kuna godišnje, što je veliki trošak. Stoga je aktualni ravnatelj HZZO-a Lucijan Vukelić odlučio zajedno s ministrom Kujundžićem kroz novi zakon ozakoniti model koji je prije deset godina pravilnikom uredio tadašnji ministar zdravstva Darko Milinović.

  Kazne u kojima se od liječnika traži naknada štete vrlo su rijetke, kaže, pa je tako u zadnje tri godine u Splitu izrečena samo jedna takva kazna u iznosu od 20.000 kuna liječnici čiji je pacijent mjesecima primao doznake za bolovanje bez ikakvih novih nalaza. Riječ je o Pravilniku o ovlastima i načinu rada kontrolora HZZO-a iz 2009. godine koji je propisao da u postupku provođenja nadzora nad ostvarivanjem prava na bolovanje, kontrolori Zavoda, osim provođenja nadzora u ordinaciji izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, imaju pravo obaviti i neposrednu kontrolu u kući osiguranika.

  Odmah se postavio problem zadiranja u privatnost građana jer nitko nema pravo bez odobrenja vlasnika stana ili kuće ulaziti na njegov posjed. Objašnjenje je tada glasilo da inspektori neće ulaziti u kuće na silu, već samo uz privolu osiguranika. No ako netko ne pusti kontrolora da uđe i provjeri je li bolesnik doista bolestan, smatrat će se da nešto skriva i da je potencijalno u prekršaju. Model je jedno vrijeme funkcionirao, a onda se sve vratilo na staro.

  Ravnatelj HZZO-a Lucijan Vukelić smatra da je taj model dobar i učinkovitiji od postojećih komisija koje bolovanja provjeravaju jedino "na papiru". "Postojeći zakon svu ovlast prebacuje na komisije za kontrolu bolovanja. Odlučili smo to liberalizirati, pa će naši inspektori češće izlaziti na teren i provjeravati je li netko doista bolestan ili nije. Postojeći model nije dobar, imamo poslodavce koji već prvi dan traže kontrolu bolovanja, i onda dođemo u situaciju da moramo odjednom kontrolirati 50 ili 60 oboljelih radnika u jednoj tvrtki, iako imate ljude koji su zaista bolesni", objašnjava Vukelić. Zato su, kaže, zagušeni poslom, a već su dugo deficitarni kadrovima.

  Kome će se od radnika ići provjeravati leži li doista u vlastitom domu ili je možda zaposlen "u fušu"? Jasan je signal, kažu u HZZO-u, često korištenje bolovanja. Ako je netko svaki mjesec na bolovanju, onda tu nešto "smrdi" i signal je za slanje kontrolora na teren.

  Ako je suditi prema podacima HZZO-a iz pojedinih ispostava, kontrolori bi mogli najviše ići na teren u Zagrebu, Čakovcu, Gospiću, Pazinu i Rijeci. Rijeka je, naime, s ukupnom stopom bolovanja od 3,68 iznad državnog prosjeka, a po učestalosti bolovanja peta po redu u zemlji. Na četvrto je mjesto sa stopom od 1,84 plasirana po bolovanjima kraćim od 42 dana, a ispred nje su Pazin, Krapina i Sisak. Dubrovnik s druge strane ima najnižu stopu od svega 1,30. U dužim bolovanjima, bitno lošije od Rijeke stoje Čakovec i Zagreb, u kojem je stopa bolovanja najviša u državi i gotovo dostiže 4,0. (N1)