Prvi Karlovački

Domovima zdravlja uručeno sedam novih sanitetskih vozila

Autor: Miloš Milovanović

13.09.2021

Županija

Iduće godine okrenut ćemo se nabavi vozila za patronažne službe u domovima zdravlja te u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, poručila je zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar

Karlovačka županija je za potrebe domova zdravlja nabavila novih sedam vozila za sanitetski prijevoz. Karlovački Dom zdravlja dobit će dva vozila, a ostale ustanove po jedno. Vozila su marke Renault Master, dok je za potrebe ogulinskog Doma zdravlja nabavljeno vozilo VW Crafter s pogonom 4 x 4. Ukupna vrijednost vozila je 2 milijuna i 662 tisuće kuna s PDV-om, s time da je Županija osigurala 2 milijuna kuna, a ostatak domovi zdravlja. Temeljem provedenog postupka javne nabave, isporučila ih je tvrtka CIB Commerce iz Buzeta. Primopredaja je obavljena u Domu zdravlja Karlovac.

Kako bi zdravstvena skrb u djelatnosti sanitetskog prijevoza bila dostupna, sveobuhvatna i brza Karlovačka županija izdvojila je 2 milijuna kuna za nabavu sedam sanitetskih vozila. Prošle godine nabavljeno ih je pet, tako da je ukupno u dvije godine nabavljeno 33,3 posto novih vozila. Od 2018. godine do danas nabavljeno je ukupno 19 sanitetskih vozila ili 53 posto. Nakon što je nabavljena dijagnostičko terapeutska oprema u svih 14 zdravstvenih ustanova u vrijednosti primjerice u domovima zdravlja od 11 milijuna kuna, a u bolnicama godišnje u višemilijunskim iznosima, došao je na red i sanitetski prijevoz. Iduće godine okrenut ćemo se nabavi vozila za patronažne službe u domovima zdravlja te u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, rekla je na primopredaji vozila zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar.

U ime svih domova zdravlja zahvalila se ravnateljica karlovačkog Doma zdravlja, Tatjana Šterk Tudić.

Zahvaljujem se vodstvu Karlovačke županije koja je prepoznala važnost obnove voznog parka te dala financijsku potporu. Zaposleni u sanitetskom prijevozu u svim domovima zdravlja daju izniman doprinos sigurnosti i kvaliteti obavljanja zdravstvenih usluga, svakodnevno prelaze veliki broj kilometara, zajedno sa svojim pacijentima i nastoje na što brži i sigurniji način doći do svojih odredišta. Samo u gradu Karlovcu, svaki dan 37 ordinacija obiteljske medicine upućuje svoje pacijente na preglede u razne zdravstvene ustanove, najčešće u grad Zagreb. Prijevoz pacijenata se obavlja od njihova mjesta boravka do zdravstvene ustanove, njihov povratak, prijevozi na dijalize, kemoterapije itd. Sve ovo govori koliko je djelatnost sanitetskog prijevoza značajna u sustavu zdravstva jer se radi o usluzi koja je direktno vezana uz naše pacijente. Trajan nam je i konstantan cilj ovu uslugu kontinuirano unapređivati, ne samo zbog pacijenata već i naših radnika koji tu uslugu pružaju. U uvjetima COVID pandemije koja traje i danas, zahvaljujem se svim radnicima sanitetskog prijevoza na velikom doprinosu i pomoći pri prijevozu pozitivnih pacijenata, izjavila je.

Inače, Karlovačka županija će ove godine za zdravstvo izdvojiti 18 milijuna kuna, što je gotovo 3,5 milijuna kuna više nego dvije godine unatrag.