Vodovod i kanalizacija

"Do ishođenja uporabne dozvole biorotor će biti u funkciji, a oštećeni dio bit će asfaltiran idući tjedan"

VIŠE IZ RUBRIKE

  Reagiranje

  Nakon konferencije za medije koju je danas održao gradski vijećnik Dimitrije Birač na Turnju, a na temu priključenja na kanalizaciju i postojećeg biorotora, reagirali su iz Vodovoda i kanalizacije. priopćenje prenosimo u cijelosti.

  Priopćenje prenosimo u cijelosti.

  -Više puta smo u javnom prostoru, kao i u pojedinačnoj komunikaciji sa građanima, a vezano za mogućnost priključenja na kanalizaciju, naveli postupak te ćemo ga ponoviti i ovdje: kod svake izgradnje sustava javne odvodnje, da bi se stekli uvjeti za priključenje korisnika, mora se održati tehnički pregled te izdati uporabna dozvola. Takav je slučaj i na Turnju. Važno je naglasiti da je na Turnju i Kamenskom u samo 2 godine izveden veliki zahvat na izgradnji kanalizacije i obnovi vodoopskrbne mreže, 15 km nove kanalizacije, 13 km nove vodoopskrbe i 9 crpnih stanica te novi asfalt. Tehnički pregledi odvijaju se detaljno s ciljem da se svaki dio novog sustava kanalizacije pregleda, to uključuje pregled svih crpnih stanica, revizijskih okana i slivnika, moguće infiltracije oborinskih voda u sustav, položaje nosača za rukohvate u oknima, priključne cijevi u oknima i spojevi, položaje penjalica i ljestvi u oknima, slivničke rešetke, produžetke, klizače, upravljačke ormare i ventilacije te svaki metar kanalizacijske cijevi , kako bi kasnije sustav kojeg će Vodovod i kanalizacija preuzeti na održavanje, funkcionirao u skladu sa tehničkim zahtjevima rada sustava. Po ishođenju uporabne dozvole, kućanstva će dobiti obavijesti da su nastupili uvjeti za priključenje  na novoizgrađeni sustav javne odvodnje. Kako smo pojasnili i g. Biraču, dok ti uvjeti ne nastupe, biorotor će biti u funkciji, kojeg naši djelatnici svakodnevno obilaze te prazne po potrebi.

  Što se tiče asfaltiranja oštećenog dijela u blizini biorotora,  službe Grada Karlovca, prema dobivenim informacijama, odradit će u narednom tjednu.

  Stanare i ovim putem pozivamo da se obrate u Vodovod i kanalizaciju, za sve teme iz naše nadležnosti, a g. Biraču poručujemo da stručni kadar Vodovoda i kanalizacije svakodnevno brine te upravlja sustavom vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja na području grada Karlovca kojeg čini preko 750 km vodoopskrbe te 180 km kanalizacijske mreže, o redovitoj vodoopskrbi preko 50 000 stanovnika na našem konzumnom području, čiji se proces nadzire i njime upravlja od 0-24 , da smo građanima uvijek dostupni i reagiramo u najkraćem mogućem roku te svakodnevno rješavamo niz situacija na terenu koje su sastavni dio funkcioniranja sustava, poručuju iz ViK-a.