Do 11 sati bez vode Triglavska, Kalnička, Vranska i Lošinjska ulica

VIŠE IZ RUBRIKE

    Trenutno su bez vodoopskrbe, zbog kvara na sustavu Triglavska, Kalnička, Vranska i Lošinjska ulica. Očekujemo da će sanacija završiti oko 11:00 h.