Građevinski radovi na Dječjem vrtiću i jaslicama u Mahičnom u punom su jeku i napreduju prema planu, pa se završetak radova očekuje kako je i planirano, do 16. lipnja ove godine

Dječji vrtić Mahično - novi vrtić za novu pedagošku godinu

VIŠE IZ RUBRIKE

  Građevinski radovi na Dječjem vrtiću i jaslicama u  Mahičnom  u punom su jeku i napreduju prema planu, pa se završetak radova očekuje kako je i planirano, do 16. lipnja ove godine, rečeno je danas tijekom obilaska gradilišta.

  Ravnateljica Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ u čijem će sastavu biti i vrtić u Mahičnom, Bernarda Vuksan kaže da će u njemu biti smještene tri odgojne skupine, oko 45 do 50 djece, sva s lokalnog područja. Novo zaposlenje u ovom vrtiću dobit će i šest odgajateljica ili odgajatelja.

   

  Pročelnica za društvene djelatnosti Grada Karlovca Draženka Sila Ljubenko među ostalim je naglasila da se ovakvim projektima zaustavlja odlazak stanovništva iz ruralnih područja i poboljšavaju uvjeti za njegovu demografsku strukturu.

  -Ovim vrtićem osigurali smo smještaj za djecu predškolske dobi prvenstveno iz naselja Mahično ali i za onu iz naselja Tuškani, Zagraj, Vukoder, Priselci, Zadobarje i Vodstaj, kao i djecu koja žive na području garda Ozlja i Zagrebačke županije. Završetak radova predviđa se za sredinu lipnja, kako bi se do početka nove pedagoške godine prostor mogao kompletno urediti i opremiti. Novi vrtić i jaslice imaju više od 1800m2, od kojih će u 565 m2 biti smještene dvije jasličke i jedna vrtićka grupa djece.

  -Projekt je sufinanciran EU sredstvima, iz Fonda za ruralni razvoj, Mjera 7. Iznos sufinanciranja je 3.812.959 kuna iz sredstava EU ili 68 posto i 672.875 kuna ili 12 posto iz nacionalnih sredstava. Dakle, radi se o oko 4,5 milijuna kuna iz europskog novca kaže Sila-Ljubenko, pa kako je ukupna vrijednost ove investicije oko 6 milijuna kuna, Grad Karlovac je osigurao ostalih nešto više od 2 milijuna.

  A za gradonačelnika Karlovca, Damira Mandića ovaj vrtić još je jedna dodana vrijednost kvaliteti života.

  -Do sad,a ovo je prvi i jedini vrtić kojeg smo uspjeli u potpunosti financirati europskim novcem. Njegova vrijednost još je veća, jer se nalazi na ruralnom području, što će omogućiti roditeljima da lakše i jednostavnije organiziraju svoj život, kao i da za svoju djecu osiguraju bolju edukaciju od najranije dobi. Inače, s ovim vrtićem i završetkom uređenja onoga na Dubovcu, ukupno ćemo dobiti više od 40 novih mjesta, što je na tragu naše želje da svako dijete dobije smještaj u vrtiću, kao i želja da već iduće godine moramo raditi još jedan vrtić, odnosno da se rađa sve više djece, čime bi bio ispunjen cilj ove gradske Uprave, koja smatra da je ulaganje u vrtiće glavna demografska mjera Grada.

  -Važno je još napomenuti da su sva ova ulaganja, s druge strane za sobom „povukla“ nova zapošljavanja, pa je tako u posljednjih pet do šest godina u cijelom sustavu posao dobilo gotovo dvadeset odgajateljica. U svim karlovačkim vrtićima ukupno je smješteno oko 1300 djece, zaključio je gradonačelnik.  (rb)

   

  Foto:i.č.