Obavijest Elektre Karlovac

Dijelovi županije i jutros bez struje

VIŠE IZ RUBRIKE

Kvarovi nisu otklonjeni

Na području Karlovca još nije otklonjen kvar u Tušiloviću

Neki dijelovi županije zbog snijega su duže od 24 sata bez struje, a niti tijekom jučerašnjeg dana nisu svi kvarovi uklonjeni te iz Elektre Karlovac obavještavaju da su jutros u 7 sati bez napona bile slijedeće trafostanice:

Područje Karlovca:

- Tušilović 5 (DV Sajevac)

Područje Duga Rese:

- Šćulac 1, 2, 3, Barilovićki Cerovac 1, 2, 3, Barilovički Venac, Siča, Lučica, (DV Varoš 1- Poljice)

- Belavić Brdo, Brig Jurčevići, Bošt, Belavići, (DV Varoš 3 – Duga Resa 1)

- Mračin 1, 2, 3, Jarče Polje, Tončići, Mala Straža, Asfaltna baza 1, 2 (DV Varoš 3 – Duga Resa 1)

- Mrzljaki, Kunići, Rosopajnik, Jakovci, Ladešić Draga, Donje Prilišće, Gornje Prilišće, Jančani, Johi, Milani, Žubrinci, Vukova Gorica BELT, Vukova Gorica, (DV Generalski Stol 3)

- VIPNET Vukova Gorica, Račak,Magličići, Vodena Draga, Lisična Gorica, Kraljevo selo, Vrhova Gorica, (DV Generalski Stol 3)

- Sela, Lauši, Gorčice, Crno Kamanje, Lipa, Brcković draga, Gradišće, (DV Janaf Gornji Zvečaj)

- Katići, Oreško Selo, Svojič, Perjasica, Miloševac, Gornji poloj, Srednji poloj, Donji poloj, Visočka, Kuzma, Sudari, Koransko Selo, Bukovac Perjasički (DV Tonkovići)

Područje Jastrebarskog:

- Dugo Selo 2, Stipan 1, 2, Bojanići, Kobačko brdo, Trepča (DV Matasići iza DURP JA510)

- Vranov dol (DV Sajmište Jaska)

Područje Ozlja:

- Slapnica 2, Čučići, Grubači, Pavkovići, Golubići, Delivuki (DV Krašić 2)

- Martinski vrh, Lipnički Novaki, Gorica Lipnička (DV Svetice)

Područje Ogulina:

- Sve TS na SN pod naponom

Područje Slunja:

- Slušnica, Bročanac, Videkić Selo, Čujić brdo (DV Milašinčićeva 2)

- Čamerovac, Lađevačko Selište, Pleš selo, Dubrave, Barić selo, Salopek Luke, Trnovi, Bogovolja, Puškarić Luke, Kruškovača, Komesarac, Kestenje, Sredpolje (DV Podmelnica)

- Pavlovac Sv. Ana, Pavlovac Medvedi, Pavlovac Šoštarići, Hrvatski Blagaj 1, 2, 3, Hrvatski Blagaj Glavica,, Crno Vrelo,Obranovići, Temelj, Lapovac 1, 2, Veljun 1, 2, Veljun VIP (DV Taborište 1)

- Šiljkovača 1, Šiljkovača 2, Đurin Potok 1, 2 ,3 (DV Kamenica)

- Pavići, Mazinjani, Rudenice (DV Žečev Varoš 1)

Područje Vojnića:

- Gornji Skrad 1, 2, Skradski ponorac, Velika Crkvina 1, 2, Keserov potok, Božići, Trupinjak, Mala Crkvina, Krnjak 3, Tomići, Krnjak 4, Krnjak Grabovac, Šaule, Krnjak 5, Dugi Dol, Dugi Dol JANAF, Donji Budački 1, 3, Rastovac (DV Kolarić 1)

- Međeđak, Bukovica Selo 1, 2, Bukovica rudnik, Živković kosa 2, 3, Devćići, Mlađani, Gabrići 1, 2, Slavsko polje, Šimunlije, Vučinići 1, 2, Džakule, Vukšići, Sarardžije, Pajić potok, Mrkobradi (DV Vojišnica 1)

- Kolarić VIP, Magarčevo selo (DV Kolarić VIPNET)

- Ključar, Muljava (DV Radonja)

- Raić brdo, Raić brdo 2, Mračaj, Mračaj 2, Klokoč 1,2,3, Gojkovac 1, 2, Glinica, Gornja Žrvnica, Jagrovac 1, 2, Široka Rijeka 1, 2, Štakorovica 1,2, Čičinovac, Cimeše, Svinica, Mracelj, Zorići, Gejkovac 1,2 (DV Miljenovići)