Regionalna turistička zajednica Karlovačke županije

Danas se održava seminar u okviru projekta "Edukacije u turizmu"

VIŠE IZ RUBRIKE

Ruralni turizam

Predavanja će provesti krovna udruga za razvoj ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj - "Klub članova Selo"

U hotelu Korana Srakovčić danas se održava seminar u okviru projekta "Edukacije o turizmu". Seminari će se održati u dva termina: 26. svibnja 2023. i 1. lipnja 2023. godine, s ciljem pružanja edukativnih informacija o ruralnom turizmu. Predavanja će provesti krovna udruga za razvoj ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj - "Klub članova Selo". Cilj edukativne inicijative je osnažiti lokalne dionike u turističkom sektoru i unaprijediti kvalitetu turističkih usluga na ruralnom području.

Na događaju će biti prisutni sljedeći govornici: mr. sc. Dijana Katica, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“, Željko Fanjak, Regionalna turistička zajednica Karlovačke županije, Dubravko Fijačko, licencirani trener interpretacije by Interpret Europe i Karlo Kučan, SPOT d.o.o. Seminar počinje u 9:50 sati