Informacija o odvozu smeća

Čistoća radi blagdana Tijelova pomiče odvoz otpada za jedan dan

VIŠE IZ RUBRIKE

Neradni dan

U četvrtak, 8. lipnja reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade

Iz Čistoće obavještavaju građane da će umjesto u četvrtak, 8. lipnja (blagdan Tijelova, neradni dan) odvoz komunalnog otpada biti organiziran u petak 9. lipnja, dok će odvoz otpada od petka biti organiziran u subotu. 

Navedena promjena u rasporedu, kao i Raspored primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada do kraja 2023. godinu, za svaki mjesni odbor i gradsku četvrt pojedinačno, nalazi se i na našoj mrežnoj stranici na sljedećem linku:  https://cistocaka.hr/raspored-odvoza-u-primjeni-od-svibnja/

U četvrtak, 8. lipnja reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade.