Čistoća osigurala 104 biorazgradive vrećice za kućanstva

VIŠE IZ RUBRIKE

    Čistoća d.o.o. Karlovac osigurala je novu količinu biorazgradivih vrećica za odlaganje biootpada u smeđe spremnike.

    -Ovom prilikom pozivamo predstavnike stanara u zgradama kolektivnog stanovanja, koji mogu opunomoćiti i svog predstavnika da preuzme vrećice za svoje stanare, kao i korisnike u individualnom stanovanju koji su dobili smeđe spremnike da preuzmu biorazgradive vrećice za biootpad u Čistoći na Reklamacijama (Gažanski trg 8) u radnom krugu tvrtke radnim danom od 07:30 do 14:30 sati, navodi Čistoća.

    Za svako kućanstvo predviđene su dvije role ili 104 vrećice godišnje, odnosno bit će podijeljena godišnja količina vrećica po kućanstvu.

    Dodatne informacije na:  047/601-494 ili e-mail: reklamacije@cistocaka.hr.