Čistoća Karlovac na Tijelovo neće zbrinjavati otpad, odvoz će biti u petak

VIŠE IZ RUBRIKE

    S obzirom da je u četvrtak, 16. lipnja blagdan Tijelova, Čistoća Karlovac tada neće odvoziti komunalni, reciklabilni i biorazgradivi otpad. Umjesto u četvrtak, odvoz će biti organiziran u petak, dok će odvoz komunalnog otpada od petka, biti organiziran u subotu, 18. lipnja. U četvrtak, 16. lipnja reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade.