Natječaj je raspisan, a rok za prijave je 20. ožujka

Čistoća Karlovac izdvojila za financiranje projekata udruga 175 tisuća kuna

VIŠE IZ RUBRIKE

    Čistoća d.o.o. Karlovac raspisala je Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2020. godinu. Sukladno Natječaju udruge mogu prijaviti projekt na jedno od sljedećih programskih područja, podrška i promicanje sporta, promicanje i razvoj kulture te rad sa starijim osobama. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2020. godinu je 175.000 kuna. Za podršku i promicanje sporta planiran je iznos od 130.000 kuna, za promicanje i razvoj kulture planiran je iznos od 15.000 kuna, a za rad sa starijim osobama izdvojeno je 30.000 kuna. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 20. ožujka 2020. godine. Više informacija o Javnom natječaju može se pronaći na našoj web stranici: www.cistocaka.