Razgovor: Monika Cegur, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

"Cilj projekta "KaŽu5 EduKA II" je da budemo što uspješniji u povlačenju EU sredstava"

VIŠE IZ RUBRIKE

  Ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Vilko Klasan, potpisao je 3. prosinca ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za provedbu projekta "KaŽu5 EduKA II". Ugovor vrijedan 14,7 milijuna kuna osigurat će nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, posebno u vidu priprema za novo razdoblje financiranja EU, od 2021. - 2027. O projektu smo razgovarali s djelatnicom Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, voditeljicom projekta Monikom Cegur.

  Možete li nam ukratko predstaviti projekt "KaŽu5 EduKA II"?

  -Kada govorimo o bilo kojem projektu, često je najbolje početi s opisom problema kojim će se taj projekt baviti te kako će provedba projekta doprinijeti njegovom rješavanju. U posljednje vrijeme, u medijima aktualna je tema uspješnosti Republike Hrvatske u povlačenju EU sredstava. Republika Hrvatska u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. na raspolaganju ima ukupno 12,7 milijardi eura, uključujući nacionalno sufinanciranje, a prema posljednjim podacima ugovoreno je 82 posto navedenog iznosa. Ovaj podatak svrstava Republiku Hrvatsku na 14. mjesto od ukupno 28 članica EU. Međutim, važno je istaknuti kako je trenutačno isplaćeno, odnosno povučeno, samo 27 posto ugovorenih sredstava. S druge strane susrećemo se sa stvarnim izazovima u provedbi EU projekata na terenu. Uzmimo za primjer EU natječaj u milijunskoj vrijednosti, što podrazumijeva velik iznos novca, kompleksnost provedbe i izrazito veliku odgovornost u provedbi, na koji se mogu javiti na primjer srednje strukovne škole. Većina srednjih strukovnih škola unutar svog kadra nemaju zaposlenike s potrebnim stručnim znanjima i vještinama u pripremi i provedbi takvih velikih projekata. U tom slučaju svoju stručnu pomoć pruža Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, te zajedno s kadrom tih škola i ostalih ključnih dionika izrađuje projektni prijedlog i provodi projekt. Primjer jedne takve uspješne suradnje su Regionalni centri kompetencija u strukovnom obrazovanju, gdje je suradnjom Tehničke škole Karlovac, Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije i Karlovačke županije samo ove godine prijavljeno više projekata u vrijednosti preko 110 milijuna kuna. Stoga osnovni cilj projekta "KaŽu EduKA II" je pripremiti javnopravna tijela i javne ustanove s područja Karlovačke županije kojima je osnivač Republika Hrvatska te jedinice lokalne i regionalne samouprave kako bi bili uspješniji u povlačenju sredstva iz EU fondova.

  Koje su aktivnosti projekta?

  -Provedbom projekta planirane su aktivnosti jačanja kapaciteta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije kroz specijalističke edukacije, nova zapošljavanja te sudjelovanjem na različitim događanjima vezanim uz programe i fondove EU. Ovdje valja naglasiti kako ovaj projekt nije namijenjen isključivo potrebama Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, već potrebama svih dionika s područja Karlovačke županije. Naime, najveći dio edukacija, seminara, informiranja, pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata bit će usmjeren na javnopravna tijela, kojima sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske stojimo na raspolaganju. U prijevodu, to su općine, gradovi, Karlovačka županija, škole, bolnice, …  odnosno sva tijela koja su osnovana od strane općina, gradova, Karlovačke županije ili Republike Hrvatske.

  Konkretnije, u okviru projekta "KaŽu5 EduKA II" pružamo usluge informiranja i obrazovanja. Informirat ćemo (potencijalne) korisnike EU fondova putem javnih tribina, radionica, treninga i predavanja o mogućnostima financiranja iz EU fondova (npr. informacije o indikativnim planovima objava natječaja, kako i gdje pratiti vijesti vezane uz EU fondove, kako se uključiti u javna savjetovanja, kako prikupiti važne informacije vezane za natječaje, kako pronaći partnere, itd.). Isto tako, organizirat ćemo edukacije, kako samostalno tako i uz pomoć vanjskih stručnjaka, na teme upravljanja projektnim ciklusom, programiranja EU fondova, procjene utjecaja na okoliš, sustava upravljanja i kontrole EU fondova, specifičnosti infrastrukturnih projekata, javnoj nabavi te sve ostale edukacije na relevantne teme iz EU fondova.

  Spomenuli ste pripremu za novu financijsku perspektivu koja nam dolazi, a odnosi se na vremenski period 2021. - 2027. Sada smo već svi svjesni da EU ne daje novce za sve i svašta, da mora postojati jasno planiran, strateški osmišljen smjer razvoja. Doprinosi li ovaj projekt i u tom segmentu razvoja?

  -Cijela Europska unija, pa tako i Hrvatska, pripremaju se za novo sedmogodišnje financijsko razdoblje. U javnosti se puno govori o razini sufinanciranja projekata koja bi ukupno trebala biti niža zbog Brexita. Naime, u ovoj financijskoj perspektivi Republika Hrvatska je sudjelovala u nacionalnom sufinanciranju koje je mogla financijski podnijeti. Međutim, u novoj financijskoj perspektivi, već sada je očigledno da će se očekivati veći postotak  nacionalnog sufinanciranja. U toj situaciji, većina dionika na europskoj, a posebno na nacionalnoj i lokalnoj razini, okupirana je pitanjem "koliko", sredstava, puno više nego pitanjem "za što", za kakve mjere i projekte, no to je i dalje ključno pitanje, koje se definira u okviru strateškog i utemeljenog pristupa izradi planskih razvojnih dokumenata.

  U Republici Hrvatskoj od 2017. traje proces strateškog planiranja na nacionalnoj razini, izrada Nacionalne razvojne strategije Hrvatska 2030. godine, koji je uokviren setom nacionalnih zakonskih i podzakonskih akata, a s kojim će svi planski dokumenti niže razine, npr. plan razvoja županije, morati biti usklađen.

  Jedna od aktivnosti projekta "KaŽu5 EduKA II" je pružanje stručne podrške u izradi strateško planskih dokumenata i planiranju razvoja te pripremu projekata za financiranje, jer ako smo nešto naučili iz dosadašnje provedbe projekata i programa u financijskoj perspektivi 2014. - 2020., to je činjenica da trebamo imati gotove projekte da bismo iskoristili EU sredstva. Godinu 2020. treba iskoristiti za pripremu razvojnih projekata i planova razvoja na svim razinama, jer kada se natječaji objave, nema vremena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a često niti za projektiranje. Stoga planiranje i vizija predstavljaju ključni faktor razvoja. 

   U svrhu upravljanja sustavom strateškog planiranja Karlovačke županije, osim izrade strateških dokumenata te identificiranja glavnih razvojnih smjerova i mjera kojima se mogu koristiti fondovi EU, obavljat ćemo upis projekata u središnji elektronički registar razvojnih projekata te izvještavati o stanju razvojnih projekata nadležna tijela, koja na osnovu tih podatka mogu planirati pravovremeno raspisivanje pojedinih natječaja. Sve će ovo biti objedinjeno jednom digitalnom platformom, sustav planiranja i upravljanja razvojem, za koju će biti organizirane radionice za korisnike s područja Karlovačke županije. Navedena platforma od izrazite je važnosti za strateško planiranje na razini Republike Hrvatske.

  Naglasili bismo kako su sve gore navedene projektne aktivnosti financirane iz ovog EU projekta, stoga su besplatne za sve naše korisnike, odnosno javnopravna tijela i javne ustanove s područja Karlovačke županije kojima je osnivač Republika Hrvatska te jedinice lokalne i regionalne samouprave.

  Koje rezultate će polučiti ovaj projekt?

  -Provedbom ovog projekta očekujemo da će najmanje 300 sudionika sudjelovati na događajima informiranja, vidljivosti i umrežavanja. Najmanje 30 institucija primit će savjetodavnu potporu za pripremu i provedbu razvojnih projekata sufinanciranih EU sredstvima. Djelatnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije sudjelovat će na 40 edukacija na temu EU fondova. Za sve navedeno očekujemo da će polučiti onaj glavni cilj, a to je da u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027. kako na lokalnoj/regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini budemo još uspješniji u povlačenju sredstava iz EU fondova.

  I za kraj, u slučaju da neko javnopravno tijelo, npr. grad, općina, škola ili bolnica ima neku projektnu ideju ili jednostavno se želi informirati o mogućnosti financiranja iz EU, kome se može javiti?

  -Sve potrebne informacije možete pronaći na našim mrežnim stranicama https://www.ra-kazup.hr , a kontaktirati nas možete na telefon 047/612-800 ili na e-mail adresu info@ra-kazup.hr ili nas osobno posjetiti na adresi Ulica Jurja Haulika 14, 47 000 Karlovac. Stojimo Vam na raspolaganju za sve upite i pomoć vezane uz EU fondove.

  Branko Obradović

  Foto: Igor Čepurkovski