Regionalna turistička zajednica Karlovačke županije

"Cikloturizam i tradicijsko graditeljstvo u funkciji ruralnog turizma"

VIŠE IZ RUBRIKE

Edukacije o turizmu

Seminari će pružiti vrijedne informacije i znanja o ključnim aspektima turizma, a sudionici će imati priliku naučiti više o različitim temama koje su važne za razvoj turističke industrije u ruralnim područjima.

Cikloturizam i tradicijsko graditeljstvo u funkciji ruralnog turizma - teme ovogodišnje edukacije turističke zajednice

U okviru projekta "Edukacije o turizmu", 26. svibnja 2023.i 1. lipnja 2023. godine od 10 do 14 sati (četvrtak i petak) bit će održani seminari o turizmu. Seminare organizira Regionalna turistička zajednica Karlovačke županije, uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta te će ih provesti krovna udruga za razvoj ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj " Klub članova Selo".

Prvi dan seminara održat će se u Hotelu Korana Srakovčić 26. svibnja 2023. i bit će posvećen sljedećim temama: "Lokalna enogastronomija kao komparativna prednost – gastro pustolovina bazirana na autohtonim namirnicama" te "Cikloturizam kao turistički proizvod u ruralnim destinacijama – standardizacija smještajnih kapaciteta namijenjenih cikloturistima."

Drugog dana seminara na Seljačkom domaćinstvu Čulig u Vrhovcu, 1. lipnja 2023., obrađivat će se teme: "Tradicijsko graditeljstvo u funkciji razvoja ruralnog turizma – obnova i opremanje objekata autohtone arhitekture na području Karlovačke županije" te "Eco label oznake – sigurnost i kvaliteta u ruralnom turizmu."

Svi zainteresirani iz lokalne zajednice, kao i turistički dionici pozivaju se da nazoče edukacijama. Seminari će pružiti vrijedne informacije i znanja o ključnim aspektima turizma, a sudionici će imati priliku naučiti više o različitim temama koje su važne za razvoj turističke industrije u ruralnim područjima.

Za dodatne informacije o programu edukacija, molimo kontaktirati RTZ Karlovačke županije na broj 095/615-3200 ili na e-mail: info@tzkz.hr