LAG Vallis Colapis

„Break the circle“

VIŠE IZ RUBRIKE

Digitalno građanstvo

Osobe koje rade s mladima dobit će potrebna znanja, iskustvo i vještine za pozitivno korištenje digitalnih tehnologija, osiguravanje sigurnosti u online, zajednicama te digitalne odgovornosti.

LAG Vallis Colapis provodi Erasmus+ mobilnost osoba koje rade s mladima pod nazivom „Break the circle“, a tema projekta je digitalno građanstvo i suočavanje s problemom elektroničkog  nasilja.

Na glavnoj aktivnosti projekta sudjeluje 30 osoba koje rade s mladima s ciljem osnaživanja setom kompetencija digitalnog građanstva s naglaskom na razumijevanje problema elektroničkog nasilja i teorije spirale šutnje kako bi mogli prenijeti to znanje mladima u svojim zajednicama. Osobe koje rade s mladima (youth workers) dobit će potrebna znanja, iskustvo i vještine za pozitivno korištenje digitalnih tehnologija, osiguravanje sigurnosti u online, zajednicama te digitalne odgovornosti.

Ciljevi projekta također su povećanje osviještenosti o problemu elektroničkog nasilja (cyberbullyinga) i važnosti kompetencija digitalnog građanstva; razmjena iskustva te realnosti  država partnerskih organizacija; razvoj znanja, vještina i sposobnosti osoba koje rade s  mladima potrebne za osvještavanje problema cyberbullyinga i povećanje razine digitalnog  građanstva mladih; razumijevanje kako potaknuti i poduprijeti mlade da budu odgovorni  digitalni građani te podizanje kvalitete rada s mladima u lokalnom/nacionalnom i europskom  kontekstu.

Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri su Discover Valvibrata A.P.S. (Italija),  Asociación Cultural L' Ayalguina (Španjolska), Efem Akdeniz Genclik Ve Spor Kulubu (Turska),  Bokra Sawa (Francuska), Steps for Youth (Cipar), Latvian Association for Youth Activists  (Latvija), Športno društvo Gib Ljubljana Šiška (Slovenija), Asociatia Scout Society (Rumunjska),  Psientífica - Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugal).

„Break the circle“ je u provedbi od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, a glavna aktivnost  provodi se od 23. do 30. ožujka 2023. u Ekoparku Kraš u Bratini (Pisarovina). Projekt  sufinancira Europska komisija u sklopu Erasmus+ programa, preko Agencije za mobilnost i  programe Europske unije u iznosu od 27.381,00 EUR.