MEDIJSKO PRIOPĆENJE

Birač: Moguć sukob interesa u Domu zdravlja Ozalj

VIŠE IZ RUBRIKE

birač traži očitovanja

O poslovanju Doma zdravlja Ozalj i mogućem sukobu interesa ravnateljice Diković

Gradski i županijski vijećnik Dimitrije Birač u priopćenju jučer poslano medijima problematizira poslovanje Doma zdravlja Ozalj i mogući sukob interesa ravnateljice Diković.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Izgleda da problem nije samo u poslovanju karlovačke bolnice, nego očigledno i nekih drugih zdravstvenih ustanova u našoj županiji. Na primjer Dom zdravlja Ozalj - čiji je osnivač Karlovačka županija.

Ravnateljica Doma zdravlja Ozalj, Nada Diković dr.vet.med, inače prijateljica zamjenice županice Karlovačke županije Vesne Hajsan Dolinar, zatražila je od Predsjednika i članova Upravnog vijeća suglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora o radu i istu suglasnost dobila.
U Zapisniku sa 4. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 26.04.2022.g. po prijedlogu ravnateljice Nade Diković dodana je dopuna dnevnog reda - pod Točkom 11. Donošenje Odluke o korištenju službenog automobila i neoporezivom primitku radnika.

Citiram: „...Ravnateljica je zatim zamolila Predsjednika i članove Upravnog vijeća za potpisivanje Anexa Ugovora o radu za sebe. Potpisivanje Anexa ugovora potrebno je zbog odredbi Zakon o sukobu interesa, gdje se između ostalog za ravnatelje javnih ustanova navodi da nemaju prava na Božićnicu, regres i neka druga materijalna prava, osim ako osim poslova ravnatelja ne obavljaju i neke druge poslove.
Budući ravnateljica, kao i većina ravnatelja domova zdravlja obavlja sve pravne poslove i niz drugih pravnih poslova, moli Upravno vijeće da odobre potpisivanje Anexa ugovora.
Ravnateljica je informirala članove Upravnog vijeća o poslovima koje obavlja.
Ovim Anexom mijenjao bi se čl. 3. ugovora – dodao bi se stavak u kome se navodi da ravnateljica obavlja i pravne poslove.

Članica Upravnog vijeća Nevia Čudina, dr. med. smatra da je zamolba ravnateljice opravdana i suglasna je s potpisivanjem Anexa Ugovora o radu. S time su se složili i ostali članovi Upravnog vijeća, čime je Predsjedniku Upravnog vijeća Matiji Blažun, mag. ing. geoing. dana
SUGLASNOST za potpisivanje Anexa Ugovora o radu za ravnateljicu Nadu Diković, dr. vet. med."
Samo kao napomena o stručnosti ravnateljice koja obavlja sve pravne poslove ustanove, Zakon o sukobu interesa je važeći zakon Bosne i Hercegovine, u Republici Hrvatskoj važeći je Zakon o sprječavanju sukoba interesa.

Inače, opis poslova ravnateljice Nade Diković već je reguliran Statutom ustanove pa samim time i poslovima koje obavlja: zaključuje ugovore i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma zdravlja.

U Statutu Doma zdravlja Ozalj od 23.07.2019.g. u čl. 19. navodi se da:
„Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma zdravlja te ga zastupa u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Doma zdravlja."

Dalje je čl. 24. definiran opis poslova ravnatelja te između ostalog navodi se da ravnatelj:
- organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada
- jednom tromjesečno podnosi Upravnom vijeću pisano izvješće o cjelokupnom poslovanju Društva
- sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja
- zaključuje ugovore i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma zdravlja
- itd.

Prema tome, aneks ugovora o radu kojim se mijenja čl. 3. u kojem se dodaje stavak u kome se navodi da ravnateljica obavlja i pravne poslove zapravo je zavaravajuća stavka jer je ista regulirana Statutom. 

Aneksom ugovora o radu ravnateljici Nadi Diković omogućeno je da joj se isplaćuje nepripadajući neoporezivi primitak na plaću, što je u domeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Kao županijski zastupnik, tražim očitovanje ravnateljice, predsjednika upravnog vijeća, i županice", zaključuje Birač.