Ovu livadu trebalo bi urediti u jedan mini park s uređenom stazom, a šetalište za pse limitirati, smatra Birač

Birač: „Mini park s uređenom stazom, a ne slijepo crijevo Grabrika“

VIŠE IZ RUBRIKE

    „Mini park s uređenom stazom, a ne slijepo crijevo Grabrika“, naziv je konferencije za novinare koju je danas kod livade u Smičiklasovoj ulici 21a uz željezničku prugu održao Dimitrije Birač, vijećnik Gradske četvrti Grabrik i član Izvršnog odbora Nove ljevice.

    -Problem koji godinama muči stanare je ova livada koja je zapravo gradsko vlasništvo, Nekada se govorilo da će tu biti podzemne garaže, da će se nešto uređivati što uključuje druge betonske konstrukcije, međutim vidi se da je Grad u odsutnosti ikakve kreativnosti postavio ovdje šetalište za pse, a tu je jedna staza koju su sami stanari utabali kada idu na posao ili s posla, ističe Birač.

    Naglašava kako je već ranije bio predložio Gradu, da se napravi jedan drvored pored željezničke pruge koji bi s jedne strane bio ravnoteža s drvoredom koji je odmah na drugoj strani pored zelenog nebodera, odnosno da bude radi estetike i da se ujedno malo umanji buka kada prolazi vlak. Smatra i kako bi se ta livada trebala urediti u jedan mini park s uređenom stazom, a šetalište za pse limitirati, odnosno postaviti jedan ograđeni prostor gdje bi ljudi mogli svoje pse šetati, a ovaj drugi dio omogućiti samim građanima.

    -Ovo je vlasništvo Grada i Grad to može napraviti, a desetak metara od željezničke pruge je vlasništvo HŽ-a i ja sam već komunicirao s njima i pitao može li se postaviti drvored i oni su rekli da nema problema ukoliko Gradsko vijeće to odluči, napominje.

    Birač je rekao i kako Grad treba dati više naglasak na neposrednu demokraciju što se tiče mjesne samouprave, da se ojačaju ti instrumenti neposrednog odlučivanja građana unutar kojih je glavni upravo mjesni zbor građana, da se definira pod kojim uvjetima se on saziva, tko su sudionici, da se definiraju odluke mjesnog zbora građana koje bi mogle obvezivati gradsko vijeće, naglašava Birač dodajući kako se mora raditi na reviziji institucija mjesne samouprave, odnosno na jačanju pritiska odozdo.