Prvi Karlovački

Birač: Gradonačelniče Mandiću, inicirajte istraživanje o uvjetima rada u vrtićima Karlovca

Autor: Branko Obradović

20.07.2020

Politika

Priopćenje Dimitrija Birača o uvjetima rada u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Nedavno je predstavljeno istraživanje o uvjetima rada u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Istraživanje su proveli Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) i Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) (https://www.bilten.org/?p=33691a).

Anketa je provedena na reprezentativnom uzorku od ukupno 2.023 zaposlenika/ica 79 dječjih vrtića u Hrvatskoj, a u intervjuima je sudjelovalo 20 zaposlenika/ica dječjih vrtića.

Iz istraživanja uočavaju se dva goruća problema. Prvo, pitanje Državnog pedagoškog standarda (DPS). Rezultati istraživanja pokazuju da kršenje pedagoškog standarda predstavlja normalno stanje za većinu skupina i dječjih vrtića: broj upisane djece veći je od granice zadane pedagoškim standardom u svakoj od kategorija osim u skupinama djece s navršenih šest godina, pa tako tek 18,2% odgajateljica radi u skupinama čija je veličina u okviru standarda, gotovo trećina (31,2%) ih radi u skupinama u kojima broj djece za 7 ili više prekoračuje standard, dok tri petine (59,1%) rade u skupinama koje za 4 ili više djece nadilaze broj propisan standardom.

I pitanje troškova, nedostatka osnovnih sredstava za rad u vrtiću i sufinanciranja roditelja čija djeca idu u vrtiće, povrh same cijene tog vrtića. Stanje je najlošije po pitanju opremljenosti vrtića didaktičkim sredstvima – do te mjere da traži donacije od strane roditelja i donacije, izradu ili improvizaciju samih odgajateljica, pri čemu mjesečni trošak potreban za adekvatan rad sa skupinom može iznositi i 500 HRK mjesečno. Tako u polovici slučajeva (50,8%) roditelji sudjeluju u troškovima potrošnog materijala, a jednako učestalo (51,9%) to čine i sami odgajatelji/ce koje su, razumljivo, u intervjuima često isticale oskudicu radnim materijalima kao izvor frustracije.

Inače, predsjednicu sindikata koje je provelo istraživanje i jednu od sindikalnih povjerenica imao sam čast i zadovoljstvo ugostiti krajem 2018. na jednoj od tribina u Karlovcu. I mogu dodati da je šteta što ovaj sindikat ne zastupa karlovačke odgajateljice te ću se sasvim sigurno zalagati za to da pored sadašnjeg sindikata koji ih zastupa u Karlovac dođe i SOMK.

Ovim putem apeliram na Grad i na njegovog aktualnog socijalnog partnera Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, a kojeg sam bio ugostio na jednoj tribini o stanju u karlovačkim vrtićima, još u proljeće 2017., da iniciraju jedno takvo istraživanje o problemima u dječjim vrtićima Karlovca. Sasvim je jasno da odgajateljice, ali i roditelji znaju kakvi problemi tamo postoje. Međutim, jedni se boje o tome govoriti zbog rizika od gubitka posla, a drugi zbog toga da njihovo dijete ne izgubi mjesto u vrtiću.

Upravo je zato na Gradu da napravi taj prvi korak. Smatram da se on sastoji od tri faze. Prvo, neka Grad sazove otvoreni sastanak s predstavnicima postojećeg sindikata i dogovori provedbu, kao i financiranje istraživanja o uvjetima rada u vrtićima. Drugo, neka zajamči odgajateljicama i roditeljima da neće snositi nikakve posljedice ako iskreno ispune anketu. I treće, neka u skladu s rezultatima ankete Grad krene ispravljati loše uvjete. Javna tajna je ne samo da se ne poštuje državni pedagoški standard, nego i to da roditelji plaćaju dio vrtićkih materijala.

Nemojmo zaboraviti da vrtići nisu samo za čuvanje djece, nego i za njihov odgoj i obrazovanje. Itekako je važno kakvi su uvjeti rada.

Dimitrije Birač