Prvi Karlovački

Besplatan školski obrok za 950 karlovačkih učenika

Autor: Sunčica Laić

01.08.2022

Karlovac

Grad Karlovac potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva ( školska godina 2022.-2023.)“ za provedbu projekta  „Školski obrok za svako dijete 2022./2023.“  koji se već šestu godinu uspješno provodi u partnerstvu sa školama kojima je Grad Karlovac osnivač.

Ukupna vrijednost projekta je 982.138,50 kn, a bespovratna sredstva osigurana su u 100% iznosu iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Državnog proračuna RH.

Razdoblje provedbe je 10 mjeseci, a započinje s početkom školske godine, 5. rujna 2022.

Svrha projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane djece iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama grada Karlovca te je projektom omogućena besplatna prehrana za 950 učenika čiji roditelji su korisnici prava na dječji doplatak. Partneri na projektu su: OŠ Banija, OŠ „Braća Seljan“, OŠ Dragojla Jarnević, OŠ Grabrik, OŠ Dubovac, OŠ Mahično, OŠ Rečica, OŠ Švarča, OŠ „Skakavac“ i OŠ Turanj.