Prvi Karlovački

Alen Katić: Vijećnik Dimitrije Birač nije pokazao interes za aktivno sudjelovanje u realizaciji projekta

Autor: Branko Obradović

14.04.2021

Karlovac

Demantij predsjednika Gradske četvrti Grabrik Alena Katića na istup vijećnika Dimitrija Birača

Demantij donosimo u cjelosti.

Vijećnici Gradske četvrti Grabrik su na petoj, šestoj i sedmoj sjednici Vijeća  komunicirali prijedlog projekta  „Uređenje izvora Grabrika“, aktivnosti i ukupnu vrijednost projekta, udio sufinanciranja u projektu od strane Grada Karlovca, kao i detaljno Izvješće, koje je jednoglasno prihvaćeno na sjednici VGČ još u studenom 2020. godine. Vijećnik Dimitrije Birač je osobno pohvalio prijedlog projekta te je sa istim bio suglasan, kao i sa prethodno navedenim detaljnim Izvješćem sa moje strane.

Planirna vrijednost projekta iznosila je 65.375,00 kuna i ta vrijednost uključuje i volonterski rad pojedinih vijećnika te je od Grada zatražen iznos od  53.750,00 kuna.   Kao što je gore i navedeno Vijećnici su jasno upoznati s odlukom Grada o sufinanciranju projekta  u iznosu od 20.000,00 kuna (dokaz Zapisnik sa sjednice VGČ) i sa činjenicom da će se ostatak vrijednosti projekta financirati iz vlastitih izvora GČ i volonterskim radom.

Moram napomenuti, da su svi vijećnici pozvani da se aktivno uključe te im je u svakom trenutku tijekom provedbe projekta bio omogućen uvid u kompletnu dokumentaciju i sve aktivnosti vezane uz projekat. Od početne ideje do danas vijećnik Dimitrije Birač nije niti u jednom trenutku zatražio uvid u dokumentaciju niti pokazao interes za aktivno sudjelovanje u realizaciji projekta te na taj način svojim volonterskim radom dao doprinos projektu i samom iznosu koji je GČ Grabrik morala izdvojiti iz vlastitih izvora..

Za razliku od vijećnika Dimitrija Birača pojedini vijećnici su se aktivno uključili u provedbu Projekta pri čemu bih posebno istaknuo  vijećnicu dr.sc. Marinu Marinković iz područja lingvistike koja je u okviru volonterskog rada prikupila povijesne činjenice o izvoru i osmislila  tekst koji je i objavljen na ploči uz izvor. Nadalje, vijećnik Krešimir Stanišić je sudjelovao u prikupljanju podataka za tekst na ploči te time pridonio realizaciji projekta.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da se ovdje radi o lošoj namjeri, odnosno  krivoj interpretaciji u političke svrhe ili nerazumijevanju procesa prijave i provedbe projekata mjesne samouprave što mi je teško povjerovati. Stavljati u korelaciju Odluku o sufinanciranju sa popisom imovine i obaveza te na temelju istog donositi zaključke da je iznos sufinanciranja isto što i vrijednosti projekta je krajnje neodgovorno i neozbiljno prema javnosti.

mr.sc. Alen Katić, dipl.ing.el.

Predsjednik Gradske četvrti Grabrik