Prvi Karlovački

Aktualni sat i dalje će trajati sat vremena, ali vijećnici umjesto tri pitanja, imat će pravo postaviti najviše dva

Autor: Sunčica Laić

19.05.2022

Karlovac

Na posljednjoj sjednici karlovačkog Gradskog vijeća, jedna od točaka bila je i prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća vezano uz trajanje aktualnog sata, na koju se osvrnuo predsjednik Gradskog vijeća, Marin Svetić.

-Prijedlog oporbenih predlagatelja, Klub vijećnika SDP-a i Klub vijećnika Možemo! i Nova ljevica predložili su određene izmjene Poslovnika vezane uz trajanje aktualnog sata i uz sam postupak, gdje su tražili da se smanji broj vijećničkih pitanja po vijećniku s tri na dva, zatim da se na neki način gradonačelniku ograniči trajanje njegovih odgovora, kao i da se dozvoli da svi koji žele na aktualcu postaviti pitanje sukladno tim izmjenama da ga i postave. Znači da aktualni sat ne bi trajao sat vremena kao što je do sada slučaj sukladno članku 80 Poslovnika o radu Gradskog vijeća, već su oni tražili da se produži, odnosno da traje onoliko koliko ima zainteresiranih koji bi postavljali pitanja. Na taj prijedlog koji je bio ujedno i posljednja točka dnevnog reda, Klub vijećnika HDZ-a je uložio amandman gdje su podržali prijedlog da se smanji broj pitanja vijećnika s tri na dva, ali na ovo drugo nisu pristali. Znači, imali smo na stolu dva prijedloga i ja sam postupio sukladno članku 61. aktualnog Poslovnika i pozvao predlagatelje s jedne i s druge strane na dogovor da se usuglase i da pokušamo takav usuglašeni zajednički prijedlog dati vijećnicima na odlučivanje. Pošto do zajedničkog dogovora nije došlo, ja kao predsjednik Vijeća dao sam oba prijedloga vijećnicima na odlučivanje i većina vijećnika je prihvatila prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a, istaknuo je predsjednik Vijeća.

Tako će novi Poslovnik biti izmijenjen samo u tom dijelu da će broj vijećničkih pitanja po vijećniku bit će smanjen s dosadašnja tri na dva, a aktualni sat trajat će i dalje sat vremena.

-Vidjet ćemo u narednom razdoblju kako će se to odvijati, poručio je Svetić.