Razgovor: Katarina Malenica, direktorica Vodovoda i kanalizacije

"Aglomeracija se nastavlja u 2022. godini, imat ćemo puno velikih gradilišta"

VIŠE IZ RUBRIKE

  Tijekom 2021.počeli su radovi u okviru najvećeg komunalnog projekta u našem gradu, Aglomeracija Karlovac- Duga Resa, kojeg sufinancira EU iz Kohezijskog fonda. Nositelj projekta usmjerenog podizanju kvalitete usluga, života, očuvanju rijeka i okoliša je gradska tvrtka Vodovod i kanalizacija. O ovoj temi i drugim aktivnostima koje su obilježile godinu na odlasku, razgovaramo sa direktoricom, Katarinom Malenicom.

  Za početak, direktorice Malenica podsjetimo koliko je vrijedan projekt aglomeracija, što će se sve kroz njega izgraditi i koja naselja obuhvaća?

  -Projekt je vrijedan preko 413 milijuna kn, prihvatljiv dio troška financira se iz EU sredstava i to sa 68 posto, ostalih 25 posto su nacionalna sredstva, to jest, novac od Hrvatskih voda i Ministarstva. A lokalna sredstva od VIK-a čine 4,8 posto. Kroz projekt će se izgraditi oko 65 km kanalizacijske mreže, obnoviti 7 km kanalizacije, također će se obnoviti 56 km dotrajale vodovodne mreže. Izgradit će se 27 crpnih stanica odvodnje, postrojenje za solarno sušenje mulja na pročistaču otpadnih voda, nabaviti vozila za održavanje sustava odvodnje te mjerna oprema za optimizaciju rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Po završetku projekta dobivamo 2.500 novih priključaka na sustav odvodnje, odnosno više od 11.600 novih korisnika usluga. Ukupno projekt obuhvaća 14 naselja. U Karlovcu projekt obuhvaća naselja Turanj, Kamensko, Drežnik i Hrnetić, Gornja Švarča, Donja Švarča, Mala Švarča, Gornje Mekušje, Zvijezda i Jamadol. U Dugoj Resi to su Tušmer, Jozefinska cesta, Gornje Mrzlo polje te Belajske poljice u Općini Barilović

  Pored ovih radova, postoje i paralelna ulaganja, o čemu se tu radi?

  -Paralelna ulaganja nisu dio koji sufinancira EU, već investicije koje provode Grad Karlovac, Grad Duga Resa, Toplana i HEP. Tako Grad Karlovac u pojedinim dijelovima ulaže u obnovu prometnice, nogostupa, dtk mreže, javne rasvjete, oborinske odvodnje, tu se radi o velikoj vrijednosti od oko 100 milijuna kuna. Grad Duga Resa isto na pojedinim dionicama investira u betonske opločnike. Kroz ovako objedinjene radove dobit će se na još kvalitetnijoj infrastrukturi, a sve naravno utječe izravno na sugrađane koji su u obuhvatu projekta, na poboljšanje komunalnog standarda i kvalitete života.

  Vidimo strojeve i radnike na više lokacija u gradu, kako ide dinamika radova, odnosno u kojoj su fazi, koje se aktivnosti sve odvijaju?

  -Sami radovi podijeljeni su u 5 grupa. Grupa 1 obuhvaća naselja Turanj i Kamensko. Radovi se u ovoj fazi odvijaju na Turnju na više lokacija. Ulica Braće Gojak, Turanjski Lug, Mikšići, Jelaši, D1. Izvođač je na tim područjima položio ukupno više od 4 km kolektora odvodnje Slijedi polaganje vodoopskrbnih cijevi, s tim da se taj dio paralelno radi na D1. Tu je i najveći izazov što se tiče prometne regulacije, ali izvođači rade dobrim tempom, rade i tijekom noćnih sati kako bi što više aktivnosti odradili. Grupa 2 obuhvaća naselja Drežnik i Hrnetić. Radovi se trenutno odvijaju u ulici Hrnetić, na izgradnji kanalizacije. Grupa 3 Gornja Švarča i Gornje Mrzlo polje- izvođač radi na projektu Gornja Švarča, sada se radi dio koji spada pod Gradsku četvrt Mostanje, konkretno u Kalničkoj ulici položen je kolektor sanitarne odvodnje, a radovi se odvijaju i u Triglavskoj te Vranskoj. Grupa 4 obuhvaća Zvijezdu, Gornje Mekušje i Malu Švarču, tu je kao što znate ponovljen postupak jave nabave za izvođača radova jer je u prvom natječaju ponuda premašivala procijenjenu vrijednost za gotovo 60 posto. Otvaranje ponuda je u siječnju 2022. Grupa 5 obuhvaća naselja Jamadol, Donja Švarča, Tušmer, Jozefinska i Belajske Poljice Radi se na Jamadolu- Jamadolska i Skadarska su trenutno aktivna gradilišta, u Jozefinskoj te u Tušmeru. Treba reći, a o tome smo već izvijestili javnost, da izvođači imaju stanku, većina njih od 23. prosinca do 9. siječnja.

  Kakva je komunikacija s građanima oko radova, regulacije prometa, gdje se mogu informirati?

  -Komunikacija je jako dobra, nastojimo dati građanima sve informacije u što kraćem roku jer nam je bitno da građani budu zadovoljni. Prije početka radova, sva naselja odnosno ulice u obuhvatu projekta dobile  su informativni letak gdje pišu sve važne informacije o projektu, njegovoj vrijednosti, o obuhvatu radova, o značaju i ciljevima projekta,  te kontakti gdje se možete obratiti za više  informacija. Sve novosti i promjene u smislu odvijanja radova po etapama i regulaciji prometa kontinuirano objavljujemo na web stranicama aglomeracije i VIK-a i na facebook stranicama. Redovito šaljemo i priopćenja u medije. Također smo u stalnoj komunikaciji sa predsjednicima Gradskih četvrti i Mjesnih odbora koji su pozvani na redovite tjedne gradilišne sastanke. Komuniciramo s ustanovama poput vrtića i škola te poslovnim subjektima u obuhvatu radova. Na sve pojedinačne pozive i upite, a ima ih dosta, nastojimo odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Podsjećam ovdje na naše kontakte: aglomeracija@vik-ka.hr i 649-146. Zahvaljujemo svima na pridržavanju prometnih regulacija, strpljenju, razumijevanju, svjesni smo da radovi utječu na svakodnevicu naših sugrađana, ali vrijedi čekati kako bi dobili novu infrastrukturu.

  Kada govorimo o ciljevima projekta, tu se prvenstveno misli na novi broj korisnika, priključenih na kanalizacijsku mrežu, što biste istaknuli po tom pitanju?

  -Ciljevi projekta su povećanje kvalitete života, zaštita okoliša i postizanje zadane priključenosti na sustav odvodnje. Svako kućanstvo koje ima tehničke mogućnosti spajanja na kanalizacijsku mrežu, obvezno je to i učiniti, sukladno Zakonu o vodnim uslugama. Kada se steknu uvjeti za priključenje, građani će dobiti obavijest na kućnu adresu i od tada imaju rok godinu dana priključiti se na javni sustav. To je zakonska obaveza građana i tvrtka će kontrolirati priključenja. Ukoliko se ne ispoštuje procedura priključenja, VIK će djelovati putem vodnog redara koji će rješenjem provesti odgovarajuće mjere sukladno Odluci o nadležnosti i ovlastima vodnog redara, koja je dostupna na web stranici VIK-a.

  Koliko je do sada uloženo u projekt aglomeracije, pored aglomeracije, koja je svakako najveći projekt, tvrtka Vodovod i kanalizacija imala je dosta drugih aktivnosti, to jest projekata, gdje ste sve investirali tijekom 2021. godine?

  -Tijekom 2021. godine plaćeno je za radove i usluge na projektu aglomeracije 21,8 milijuna kuna, 68 posto EU sredstva, 25 posto nacionalna. To je tek početak financiranja, većinu situacija očekujemo tijekom 2022. godine. Osim projekta aglomeracije važno je naglasiti da VIK ulaže u rekonstrukciju vodoopskrbe i kanalizacije i u drugim dijelovima grada i okolice sa ciljem poboljšanja infrastrukture i podizanja kvalitete života. Pa je tako u 2021. godini rekonstruirana vodovodna i kanalizacijska mreža u Vrazovoj ulici i Naselju Marka Marulića, to su zajednički projekti sa Gradom Karlovcem. Takav se provodi sada i u Nemičićevoj ulici. Uklopili smo se i u gradski projekt sanacije klizišta Vučjak gdje smo izmjestili vodoopskrbni cjevovod. Obnovljen je vodoopskrbni sustav u ulicama Gradac i Vodostaj, dijelu Rečičke na Orlovcu, u naseljima Perinčići, Donji Priselci i Vujići te izgradnja odvodnje i vodoopskrbe u odvojku Turanj. Završeni su skoro svi radovi na vodoopskrbi i odvodnji u sklopu projekta rekonstrukcije državne ceste D 6, osam milijuna kuna u 2021. godini. Ukupno gledano, tijekom 2021. godine obnovljeno je oko 7,5 km vodovodne te 7,2 km kanalizacijske mreže. Svi ti domaći projekti vrijede oko 20 milijuna kuna te su financirani iz vlastitih izvora, novaca od Hrvatskih voda i naknade za razvoj.

  Pratili smo tijekom godine da ste imali dosta problema odnosno kvarova na vodoopskrbnom sustavu, kakva je situacija sada, da li tvrtka radi nešto kako bi se smanjili kvarovi i gubici vode?

  -Ove godine bilo je jako puno kvarova na vodoopskrbnom sustavu. Naše ekipe sanirale su više od 1.500 kvarova u 2021. godini. Imamo pet ekipa koje su dnevno popravljale po 10 do 15  kvarova. Odradili su velik posao i u svim vremenskim uvjetima. Reagirali su brzo i otklanjali kvarove kako bi prekidi vodoopskrbe bili što kraći.  Moram pohvaliti radnike VIK-a. A razlog ovih puknuća su visoki tlakovi u mreži i  stara infrastruktura koju nastojimo rekonstruirati koliko god nam to dopuštaju financije. U zadnje dvije godine intenzivno se bavimo smanjenjem gubitaka u sustavu.  Osim rekonstrukcije starih cjevovoda, popravaka kvarova, traženje nevidljivih curenja u mreži,  poduzimaju se i druge mjere  a to su razdvajanje tlačnih od gravitacijskih cjevovoda, za vodospremu Strmac i Švarča koje vodom opskrbljuju 90 posto grada, rekonstrukcija cjevovoda Donja Švarča i Švarča-Mostanje , ugradnja mjerača protoka i tlaka temeljem podjele grada na 21 zonu, ugradnja regulatora tlaka, ugradnja zasuna, novih crpki na vodocrpilištima, te smanjenje tlakova. Krajem listopada tlak je u gradskom vodoopskrbnom sustavu smanjen sa 6,0 bara na 5,0 bara što je dalo prve vidljive rezultate za studeni u odnosu na listopad ispumpano je 73.000 m3 vode manje. Na dnevnoj razini to je  2.435 m3 manje, 28 l/s  manje, a u postotku gubici su manji za 4,6 posto. Konačni utjecaj smanjenja tlaka na rad cjelokupnog sustava bit će moguće sagledati nakon posljednje faze smanjenja tlaka na 4,5 bara te dužeg razdoblja praćenja podataka o iscrpljenim količinama vode, potrošnji električne energije i gubicima u mjernim zonama, kada se očekuju još bolji rezultati. Program smanjenja gubitaka od nacionalnog je interesa, a temelji se na EU direktivi o vodi za ljudsku potrošnju, Strategiji Vlade RH o upravljanju vodama te spomenutom Koncepcijskom rješenju. Program se provodi  uz podršku i sufinanciranje Hrvatskih voda koje su uložile 6 milijuna kuna u ovaj program.

  Kakvi su poslovni planovi za 2022. godinu?

  -Aglomeracija se nastavlja u 2022. godini. Imat ćemo puno velikih gradilišta na području grada. To je strateški projekt, koji zahtjeva veliki angažman i koji treba završiti do kraja 2023. godine. Cilj je zadržati dobru kvalitetu radova i dobru dinamiku kako bi se sve stiglo odraditi u rokovima, a istovremeno paziti na sve procedure kako bi se izbjegle financijske korekcije na projektu. Tijekom 2021. godine ugovorene su sve grupe radova osim 4, pa tako u 2022. godini planiramo ugovoriti i započeti radove na zadnjoj grupi radova čija procijenjena vrijednost iznosi 111 milijuna kuna. Planiramo nastaviti s programom smanjenja gubitaka kako bi ostvarili još bolje rezultate. U 2022. godini planiramo i druge investicije na rekonstrukciji cjevovoda, tu smo uzeli kao prioritet dionice koje bilježe najveći broj puknuća u zadnje vrijeme, tlačni cjevovod Jelsa, obnova vodoopskrbe u naselju Vučjak, izgradnja crpne stanice za višu zonu Draganića koja je neophodna za stabilnu vodoopskrbu u ljetnim mjesecima, obnova vodoopskrbne mreže u ulici Turanjski Goljaki voda, Tušilović D1 voda, Naselje Marka Marulića 10-10f, Matka Laginje odvojak kanalizacija, Janka Matka voda, Milašini-Mejaški te druge manje investicije , a u skladu sa dobivanjem građevinskih dozvola. Nastavit ćemo dobru komunikaciju i suradnju sa građanima jer je njihova podrška jako bitna za vrijeme trajanja radova.