Prvi Karlovački

160 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projekte u Karlovcu

Autor: Branko Obradović

30.11.2020

Karlovac

Grad Karlovac dobio 160 milijuna kuna u sklopu ITU mehanizma za Edison, vrelovode i "Nikola Tesla poduzetnički centar"

Danas su ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i gradonačelnik Damir Mandić potpisali Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” u financijskom razdoblju 2014. – 2020., i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Tehnička pomoć za Grad Karlovac – ITU posredničko tijelo”.

Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja utvrđuje uvjete provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja u urbano područje Karlovac i obveze sporazumnih strana u financijskom razdoblju 2014.-2020. Potpisivanje ovog Sporazuma od velike je važnosti za urbano područje Karlovac iz razloga što je njime utvrđena ukupna indikativna alokacija u iznosu od 156.744.411,46 kuna bespovratnih sredstava koji su na raspolaganju urbanom području, kao i alokacija po utvrđenim specifičnim ciljevima iz kojih je urbanom području dana mogućnost sufinanciranja pojedinačnih projekata. Radi se o specifičnim ciljevima 3a2 – Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, 4c3 – Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva, 6c1 – Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine i 6e2 – Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar ITU. Sastavni dio Sporazuma je i popis pojedinačnih projekata koji će se moći sufinancirati u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga, a za urbano područje Karlovac to su ova četiri: “Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison”, “Nikola Tesla poduzetnički centar”, “Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu” i “Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu”. Sporazum će važiti najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Svrha Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Tehnička pomoć za Grad Karlovac – ITU posredničko tijelo” je dodijeliti bespovratna sredstva Gradu Karlovcu za provedbu ovog projekta. Grad Karlovac kao grad središte urbanog područja Karlovac morao je u okviru gradske uprave ustrojiti ITU posredničko tijelo koje provodi aktivnosti mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na urbanom području Karlovac. Ukupna bespovratna sredstva ovog projekta iznose 3.499.577,50 kuna, a projektom će se u 85 postotnom omjeru sufinancirati prihvatljivi troškovi ITU posredničkog tijela koji se odnose na troškove osoblja, troškove putovanja, troškove vezane uz jačanje kapaciteta ITU posredničkog tijela, troškove računalne i uredske opreme, troškove angažiranja vanjskih stručnjaka za podršku provedbe aktivnosti ITU posredničkog tijela te troškove informiranja i vidljivosti, dok će se iz gradskog proračuna ovi troškovi sufinancirati u omjeru od 15 posto od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava. Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2023. godine.