Prvi Karlovački

Karlovačka županija donirala Općini Saborsko 2 milijuna kuna

16.04.2019

Županija

Kolegij župana održan u Saborskom

Kolegij župana održan je danas u Općini Saborsko, zajedno s općinskim kolegijem, u Vijećnici Općine Saborsko. Domaćin je bio načelnik Marko Bićanić. Na kolegiju se raspravljalo o projektima Karlovačke županije s posebnim naglaskom na projekte na području Saborskog. Općina Saborsko dio je projekta Slovinjske deklaracije, odnosno intervencijskog plana, čiji je krajnji cilj fizička, gospodarska i socijalna regeneracija područja. Obzirom da je Karlovačka županija Općini Saborsko donirala 2 milijuna kuna, kako bi se zatvorio dug prema tvrtki “Olid”, Općina će od sada biti u mogućnosti prijavljivati se na razne natječaje Europskih fondova, što do sada, zbog duga, nije mogla. Centar za mlade Saborsko, samo je jedan od projekata na kojima se u radi, kao i dom kulture i vatrogastva te nabava komunalnog vozila. Općini je također u cilju sanirati vodoopskrbni sustav, što je ujedno i jedan od važnijih projekata, a načelnik je naglasio kako je voda ispravna te se konstantno tretira i kontrolira. Nakon prezentiranja projekata Općine Saborsko, župan Damir Jelić istaknuo je kako je vidljiv znatan trud koji je Općina uložila kako bi se polako, ali sigurno krenulo prema razvoju ovog kraja. (b.o.)