Prvi Karlovački

U okviru akata za gradnju i pratećih dokumenata izdan 4.651 dokument u 2018. godini

03.01.2019

Županija

U protekloj godini u Karlovačkoj županiji izdana 251 građevinska dozvola, 50 lokacijskih dozvola, 56 uporabnih dozvola za koje je proveden tehnički pregled i 605 posebnih uporabnih dozvola za koje nije potrebno provoditi tehnički pregled.

Prema statističkim podacima i analizi koju je unutar Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš provela pročelnica Marina Jarnjević, utvrđeno je da je u 2018. godini iz Upravnog odjela prema strankama obrađen i završen 4.651 dokument.

Navedeni podaci su proizašli iz mjesečnih izvještaja koje su svi djelatnici dužni slati pročelnici te iz podataka koji su dostupni unutar sustava e-dozvola. Tako je u protekloj godini u Karlovačkoj županiji izdana 251 građevinska dozvola, 50 lokacijskih dozvola, 56 uporabnih dozvola za koje je proveden tehnički pregled i 605 posebnih uporabnih dozvola za koje nije potrebno provoditi tehnički pregled. Doneseno je rješenje o izvedenom stanju za 1408 predmeta, a prema starom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji riješeno je 369 predmeta, s obzirom na to da je u prošlom razdoblju prije 1. rujna 2017. utvrđen niz predmeta po kojima se u nekom prethodnom dužem razdoblju nije postupalo. Donesen je i veliki broj ostalih vrsta dokumenata iz nadležnosti Odjela.U odnosu na 2017. godinu kada je prosječan broj provedenih postupaka i izdanih dokumenata iznosio po djelatniku na godišnjoj razini 124.5, u 2018. godini je taj broj narastao na 360 riješenih predmeta po djelatniku, što je gotovo tri puta veći broj riješenih predmeta nego u 2017. godini, sa skoro upola manje djelatnika koji rade na navedenim poslovima. Svi navedeni podaci ukazuju na to da se brzina rješavanja predmeta unutar Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš povećala za gotovo 3 puta po osobi što je uistinu vrijedan rezultat.

Ujedno je Upravni odjel pružao podršku mnogobrojnim investitorima i prije samog podnošenja zahtjeva za postupke unutar nadležnosti Odjela na način da je sudjelovao i sugerirao moguće varijante rješenja te pripremao investitore i projektante za što bržu pripremu dokumentacije za postupke koji su uslijedili. Akti za gradnju su osnova svega, generiraju daljnji razvoj projekta i omogućuju njegovu realizaciju.

U 2019. godini plan je nastaviti ovakvim pozitivnim rastom riješenih predmeta na zadovoljstvo svih zainteresiranih stranaka.