Prvi Karlovački

Samo nek je zdravlja, a što manje intervecija

16.05.2019

Županija

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije u potpunosti je opremljen sukladno svim propisanim zakonskim standardima, no uvijek ima prostora za poboljšanje i napredak, ističe ravnatelj Nikša Antica

Poslovanje najmlađe zdravstvene ustanove u županiji, koja samostalno djeluje od 1. prosinca 2011., Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, projekti koje provodi, suradnja s drugim ustanovama ovog tipa, trenutna kadrovska situacija posebice s aspekta sve većeg broja odlaska liječnika i medicinskih sestara na rad u inozemstvo bile su samo neke od tema o kojima smo razgovarali s ravnateljem ove ustanove Nikšom Anticom.

Kakva je trenutna kadrovska situacija, posebice što se tiče liječnika i medicinskih tehničara, ima li ih dovoljno; poznato je da ih podosta u posljednje vrijeme odlazi na rad u inozemstvo?

-Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije s danom 3. svibnja 2019. godine zapošljava 133 djelatnika i to 2 doktora medicine specijalista hitne medicine, 28 doktora medicine, 2 doktorice medicine specijalizantice iz hitne medicine, 1 magistar sestrinstva, 19 prvostupnika/ce sestrinstva, 60 medicinskih sestara/tehničara, 15 vozača i 6 nemedicinska djelatnika. U medicinskoj službi su 125  radnika, a nezdravstvenih je 6. Što se tiče doktora medicine u Zavodu je zaista velika fluktuacija tog medicinskog kadra, što ispred svih mojih suradnika i mene osobno predstavlja veliki izazov, ali istovremeno i priliku da danas učinimo sve što je moguće u zakonskim i ljudskim okvirima i naporima kako bi osigurali kvalitetan razvoj kako samog Zavoda tako i kvalitetan razvoj i kontinuirano stručno usavršavanje svih naših doktora medicine, ali i naših medicinskih sestara/tehničara stvarajući im ugodno i stručno okruženje, a također i priliku za napredovanje i daljnje usavršavanje te podizanje stručnih kompetencija, kako bi što je duže moguće ostali u Hrvatskoj, ne pomišljajući na odlazak na rad u inozemstvo. S time u vezi, posebno smo ponosni što smo uspješno prijavili projekt “Specijalističko usavršavanje doktora medicine” u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.–2020. te u Ministarstvu zdravstva krajem 2018. godine potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.Ovim Ugovorima i Projektom Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije odobrene su dvije specijalizacije iz hitne medicine, kojim su naše dvije djelatnice, doktorice medicine u Zavodu počele obavljanje specijalizacije. Trajanje specijalizacija je ukupno 5 godina. Projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine pokrenut je zbog poboljšanja pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima osiguranjem dovoljnog broja specijalista kako bi se postupno smanjilo upućivanje pacijenata u bolnice te osigurala veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Bespovratno je 100% sredstava iz fondova EU za ovaj projekt, a čija ukupna vrijednost dvaju ugovora iznosi 2.561.947,86 kuna.

Kakva je opremljenost Zavoda, što se tiče medicinske opreme, ali i vozila?

-Kako sam već spomenuo, Zavod je u potpunosti opremljen sukladno svim propisanim zakonskim standardima. No, uvijek ima prostora za poboljšanje i napredak. S time u vezi, svake godine zahvaljujući Karlovačkoj županiji iz sredstava decentraliziranih funkcija zanavljamo minimalno jedno specijalno vozilo godišnje, ali sam ponosan i zahvalan što smo u 2018. godini uspjeli nabaviti 2 specijalna vozila ukupne vrijednosti 1.398.395,65 kuna s PDV-om gdje smo obnovili vozni park za Ispostave Ozalj i Duga Resa, pri čemu smo također postojeća 3 vozila, koje koristimo, predali u vlasništvo Domovima zdravlja Ozalj, Ogulin i Karlovac čime pokazujemo društvenu osjetljivost čime smo doprinijeli da se vozni park za sanitetski prijevoz na neki način malo obnovi. S druge strane, svake godine sukladno mogućnostima iz sredstava proračuna Karlovačke županije (iz DEC sredstava) kao našeg osnivača, također obnavljamo svu ostalu potrebnu medicinsku opremu (defibrilatore, aspiratore, transportne ventilatore, radno zaštitnu odjeću za sve djelatnike Zavoda, ali i ostalu imobilizacijsku i drugu potrebnu opremu propisanu Standardima. U 2018. godini u taj segment poslovanja uložili smo preko 2,2 milijuna kuna s PDV-om. Nadamo se kako će nas i dalje u radu kvalitetno podržavati Karlovačka županija. Ovim putem moram naglasiti kako se zaista i  sa svim gradovima i općinama odvija dobra suradnja, od čega posebno moram istaknuti Grad Ozalj i Općinu Vojnić u kojima zajedno razvijamo projekte izgradnje dviju novih Ispostava.

U kojoj fazi provođenja su projekti Zavoda: Regionalni edukacijsko – simulacijski centar, što je s Ispostavama Zavoda u Vojniću i Ozlju, u kojoj fazi je energetska obnova zgrade, što je s proširenjem kapaciteta, poznato je da Vam je karlovačka Opća bolnica ustupila prostor za proširenje?

-Naime, Zavod se trenutno nalazi u vrlo zahtjevnoj fazi pripreme cjelokupne projektne i druge dokumentacije za strateške projekte Zavoda, a to su: Regionalno simulacijsko-edukacijski centar za hitnu medicinu na Dubovcu;Izgradnja zgrade javne namjene Ispostave Zavoda u Ozlju;Izgradnja zgrade javne namjene Ispostave Zavoda u Vojniću; Energetska obnova Sjedišta Zavoda u Karlovcu te proširenje postojećih kapaciteta edukacijskog centra Zavoda na Dubovcu. Uz pomoć sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije i Karlovačke županije financirali smo projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole u iznosu od 143.625,00 kuna za Regionalno simulacijsko-edukacijski centar za hitnu medicinu na Dubovcu, a Zavod je pridodao 53.875,00 kuna vlastitih sredstava. S druge strane, grad Ozalj nam je darovao zemljište u Ozlju za projekt izgradnje Ispostave Ozalj te financirao najveći dio troškova izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u iznosu od 130 tisuća kuna dok smo mi pridodali još 30 tisuća kuna vlastitih sredstava. Također, općina Vojnić nam je darovala zemljište u Vojniću za projekt izgradnje Ispostave Vojnić te financirala u cijelosti projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole u iznosu od 134.375,00 kuna za novu zgradu Ispostave Vojnić. Trenutno smo u fazi u kojoj su pripremljene sve potrebne podloge i projektna dokumentacija te se očekuje ishođenje građevinskih dozvola za sva tri objekta/projekta do kraja svibnja 2019. Ukupna vrijednost ova tri projekta sa kompletnim projektima opremanja i uređenja trebali bi iznositi ukupno 15 milijuna kuna. Projekte planiramo prijaviti na prve od budućih mogućih natječaja još iz ove financijske perspektive proračuna Europske unije 2014-2020, a svakako smo spremni i za novu financijsku perspektivu EU 2021-2027. Krajem 2018. godine potpisan je Ugovor o davanju nekretnine na uporabu između Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije i Opće bolnice Karlovac, u svrhu proširenja kapaciteta postojećeg edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije dok se ne realizira projekt Regionalnog edukacijsko-simulacijskog centra za hitnu medicinu. Zadnji, ali ne manje vrijedan projekt je energetske obnove Sjedišta Zavoda u Karlovcu na Dubovcu. I on je u poodmakloj fazi gotovosti te se očekuje kako će zahtjev za građevinsku dozvolu biti predan do kraja svibnja. Završetkom i ishođenjem potrebnih dozvola i ovaj nama važan i značajan projekt Zavoda će biti u potpunosti spreman za buduću prijavu na natječaj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, koji se očekuje krajem 2019. ili početkom 2020. godine. Ukupna vrijednost ove investicije bila bi oko 1,7 milijuna kuna.

Zavod se u svom radu susreće i s problemom prilazne ceste i pristupačnosti Ustanovi. Što je po tom pitanju učinjeno?

-Zavod, odnosno cijeli kompleks zdravstvenih ustanova na Dubovcu u Karlovcu danas ima jedan vrlo prometno neprimjereni prilično prometno ”nespretan”ulaz odnosno izlaz najprije prema cesti koja vodi k Mostu Alessandrije pa onda na Rotor Dubovac i Mačekovu ulicu. Uslijed svakodnevnih gužvi te prometnih zastoja bilo zbog prometnih nezgoda ili zimskih uvjeta brzina izlaska tima hitne medicinske službe odnosno vozila dovodi se svakodnevno u pitanje. Dugogodišnja inicijativa mojih prethodnika i grada Karlovca, a također i moja velika želja da ovo pitanje zaista riješimo, prošli mjesec je uz svesrdnu podršku i župana Damira Jelića, konačno dobila novi zamah i kvalitetnije rješenje. Uz spomenuti ulaz/izlaz u suradnji stručnih službi grada Karlovca, a uz podršku i gradonačelnika Damira Mandića, prilagodit će se novim prometnih pravilima i uvjetima, novi ulaz/izlaz na Mažuranićevu obalu i Bolničku ulicu, praktički će imati tri moguća pristupa, na različite ulice.Dva nova moguća ulaza/izlaza trebala bi omogućiti i olakšati, a time i skratiti vrijeme polaska na intervencije vozilima hitne medicinske službe, jer će im izlaz iz dvorišnog dijela, onog stražnjeg, prema Kupi biti moguć i na Mažuranićevu obalu i u Bolničku ulicu te uz trgovački centar Lidl i na Marmontovu aleju. Sada nam preostaje operacionalizacija ovog posla, koja će se u idućim tjednima dogoditi.

 

Za kraj valja izdvojiti i podatak da je Zavod prošle godine imao 21.022 intervencije. Podaci se odnose na sve Ispostave Zavoda: u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju, Josipdolu, Vojniću i Slunju.

 

(M.Milovanović)