Prvi Karlovački

Obilježavanje Dana Europe

09.05.2019

Županija

"Na području grada Karlovca i Karlovačke županije realiziraju se brojni projekti sa značajnim EU sredstvima"

Predstavljanjem EU projekata koji su trenutno u provedbi u Karlovačkoj županiji obilježen je danas Dan Europe.

Organizirao ga je Informacijski centar Europe Direct Karlovac kojemu je nositelj javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.

Viktor Šegrt ispred gradskog Upravnog odjela za razvoj grada i EU fondove rekao je kako su u proteklom financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine provedena 42 velika projekta, od Aquatike na dalje u vrijednosti od oko 15 milijuna eura koliko je eksplicitno ušlo u grad Karlovac. Istaknuo je kako se u ovom trenutku karlovačkom području provode 43 projekta ukupne vrijednosti 144 milijuna kuna, odnosno 20-ak milijuna eura i očekuju da će do kraja ove financijske perspektive biti realizirani, od ITU mehanizma, uređenja po gradskim četvrtima i mjesnim odborima i brojni drugi.

-Takvo strateško pozicioniranje grada, projektne ideje koje smo osmislili, integrirali i za grad Karlovac i za one koji će sada biti pridruženi gradu Karlovcu, mislim da će nas ponovno držati vrlo visoko na karti gradova u Republici Hrvatskoj po povlačenju EU novaca i po provedbi kohezijske politike, istaknuo je između ostalog Šegrt.

Župan Damir Jelić osvrnuo se na najznačajnije projekte koji se realiziraju na području Karlovačke županije, a sufinanciraju se novcima iz Europske unije. Rekao je kako je dosta projekata u igri, međutim kako ono najžešće tek predstoji.

To je integrirano teritorijalno ulaganje triju gradova u koje su uključeni Karlovac, Duga Resa i Ogulin, gdje smo mi u Županiji krovni i brinemo se da to dobrim putem ide, zatim intervencijski plan Slovinja, gdje nam je Slunj dominantan sa šest općina. Nemojmo zaboraviti dva krucijalna projekta, obranu od poplave grada Ogulina i nakon toga obranu od poplave grada Karlovca gdje su također veliki dijelovi europskog novca. Kada se tome pridoda još i aglomeracija Barilović-Duga Resa-Karlovac, sve to zajedno su vrlo ozbiljni projekti. Od nacionalnog značaja, svi projekti koje rade Hrvatske ceste imaju europsku komponentu i vrlo značajan projekt koji mora dati rezultate u budućnosti je i nizinska pruga koja je sada u projektiranju do Karlovca pa ide dalje. Sve to zajedno je pregršt europskog novca, naravno mi uplaćujemo taj novac, ali najveći dio ipak povlačimo, naglasio je Jelić.

Krunoslav Kralj, zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije rekao je kako su u sklopu obilježavanja Dana Europe okupili široki dijapazon dionika koji su predstavili svoje projekte, građanima dali na uvid različite mogućnosti financiranja projekata kroz Europsku uniju, te bili na usluzi kroz bilo kakva pitanja. (sl)

Foto: I. Čepurkovski