Prvi Karlovački

Nerealno i previše planiranih poslovnih zona

04.04.2019

Županija

Furdek Hajdin: Na području Karlovačke županije, u bilo kakvom obliku planiranja, nalazi se njih 56

Razvojna agencija Karlovačke županije je u suradnji s Karlovačkom županijom pokrenula postupak analize poslovnih zona koje se nalaze na području županije s ciljem definiranja onih koje imaju najveći potencijal za lokalni i regionalni razvoj, sukladno gospodarskom i socijalnom okruženju. U Županijskoj gospodarskoj komori danas je dokument pod nazivom „Stručna podloga za razvitak poduzetničkih zona na području Karlovačke županije“, čiji je autor Zrinski Pelajić, prezentiran predstavnicima jedinica lokalne samouprave i njihovim stručnim službama.

Radi se o studiji koja je evidentirala sve što se dalje planira prostornim planovima te je li već u Ministarstvu gospodarstva evidentirano i proglašeno gospodarskom zonom.  Osim toga u dokumentu je napravljena i analitika imovinsko pravnih odnosa te opremljenosti infrastrukturom. Na temelju toga  zone su ocijenjene, a i rangirane, posebice s aspekta koliko su prihvatljive i konkurentne za razvoj gospodarstva. Ono što jest problematika našeg područja, ali ne samo nas već i cijele države, da imamo previše planiranih poslovnih zona i da se onda ne možemo fokusirati na uređenje i pripremu zemljišta u toj zoni. Na području Karlovačke županije, u bilo kakvom obliku planiranja, nalazi se 56 poslovnih zona, izjavila je zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

Već sama brojka pokazuje da to nije realno i  da ne postoji toliko ljudi koji bi se mogli zaposliti. Stoga će se jednom rang listom ocjenjivanja zone po njenoj kvaliteti, sugerirati jedinicama lokalne samouprave da same, kroz svoju strategiju razvoja,  promisle na koju će se zonu fokusirati. Treba reći da u svakoj jedinici lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji postoji poslovna zona, no nisu sve pokrivene urbanističkim planom uređenja. Manji dio ih  je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a jednako tako nisu opremljene ni komunalnom infrastrukturom.

Među ovih 56 su i one koje su već aktivirane i u kojima se radi i djeluje. Izrađivač studije je rekao da neće  on donositi zaključak  u tom smislu, nego ćemo mi dati sugestiju i savjet jedinicama lokalne samouprave. Županija može proglašavati zone od svog interesa, a isto tako i jedinice lokalne samouprave te se one tada ugrađuju u prostorne planove dali županija, gradova ili općina. Zakon o prostornom uređenju je definirao da ako se u roku pet, odnosno sada sedam godina, po novim izmjenama i dopunama, taj prostor ne aktivira, da li kroz  urbanistički plan ili kroz izgradnju ceste, vodovoda, kanalizacije; onda to više nije građevinsko područje. Tih sedma godina još nije prošlo, budući da je zakon stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine. No, ipak ističem da je već i to znak da jednostavno kao društvo moramo racionalnije planirati i koristiti taj prostor, dodaje zamjenica župana.

Treba još reći da se ne radi o dokumentu kojeg bi neko tijelo zakonodavne ili izvršne vlasti trebalo uvojiti, već je riječ o jednoj dobroj preporuci radi racionalnog gospodarenja prostorom. U onim zonama koje rade, privrednici su, pak, nezadovoljni statusom opremljenosti komunalne infrastrukture. Stoga je i jedna od sugestija da se fokusira na manji broj zona, ali ih treba dovesti do razine kompletne komunalne opremljenosti. O Poslovnoj zoni Gornje Mekušje i o tome kada bi trebali početi radovi Furdek Hajdin je rekla.

Za Poslovnu zonu Gornje Mekušje donesen je urbanistički plan uređenja. To je zona od 10 hektara. Očekuje se svaki dan, a već tjednima je najavljena odluka Ministarstva gospodarstva, prema kojoj će se dodijeliti sredstva za uređenje i opremanje s infrastrukturom. Informacije koje znam, koje su ujedno neslužbene, tražena sredstva bit će dodijeljena u cijelosti. Na Gradskom vijeću je bila odluka o početku javne nabave za opremanje i po dobivanju odluke, slijedi potpisivanje ugovora. Nadamo se što skorijoj samoj izgradnji, gdje će onda zaista čestice biti pripremljene, da onda odmah nakon toga, dođe zainteresirani gospodarski subjekt. (m.m.)