Prvi Karlovački

Ministarstvo turizma odobrilo Karlovačkoj županiji 400 tisuća kuna za projekt “Bike4River”

12.04.2019

Županija

Riječ je o trećoj fazi razvoja cikloturizma u Karlovačkoj županiji koji je ove godine doživio izmjene te je kao takav prepoznat od strane Ministarstva turizma

Ministarstvo turizma objavilo je Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava iz Javnog poziva temeljem programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini. Karlovačka županija ostvarila je uvjerljivo najbolji rezultat od svih kontinentalnih županija s projektom “Bike4River”, za kojeg je odobrena potpora u iznosu od 407.200 kuna. Riječ je o trećoj fazi razvoja cikloturizma u Karlovačkoj županiji koji je ove godine doživio izmjene te je kao takav prepoznat od strane Ministarstva turizma. Bespovratnim sredstvima koja će nam biti dodijeljena izraditi će se Pravilnik za standard “Bike&Bed” za smještajne kapacitete, urediti će se pet vidikovaca i odmorišta, postaviti pet brojača biciklističkog prometa, kao i deset informativnih cikloturističkih ploča duž biciklističkih ruta Karlovačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 502.817 kuna, koji je sufinanciran od strane Ministarstva turizma u visini od 81 posto, a ostatak su vlastita sredstva Karlovačke županije. (b.o.)