Prvi Karlovački

Marketing

Page image

Cjenik usluga

Cjenik oglašavanja za izbore za EU parlament

tel. +385 (0)47 611 400

fax +385 (0)47 611 404

marketing@karlovacki.hr

Hrvatski Radio Karlovac d.o.o.
Ambroza Vranyczanyja 2
47000 Karlovac
Republika Hrvatska