Prvi Karlovački

Seminar “Financijsko upravljanje projektima”

15. ožu. 2019

U prostorijama Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u petak će biti održan seminar "Financijsko upravljanje projektima" na kojem će gost predavač biti javnosti poznata stručnjakinja za područje EU fondova Ariana Vela. Seminar je namijenjen predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnicima javnopravnih tijela, te se provodi u sklopu projekta KaŽu5 EduKA kojeg provodi Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, uz sufinanciranje iz ESI fondova. Početak je u devet sati.