Prvi Karlovački

Druga radionica o prostorno programskim mogućnostima razvoja ŠRC-a Korana

13.02.2019

Karlovac

Na radionici će biti predstavljena i varijantna urbanistička rješenja sa scenarijima korištenja, a sudionici radionice moći će dati i svoje prijedloge

Druga radionica na temu “Prostorno-programske mogućnosti razvoja Sportsko rekreacijskog centra Korana” bit će održana u četvrtak u velikoj vijećnici Grada Karlovca. Na radionici će biti predstavljena i varijantna urbanistička rješenja sa scenarijima korištenja, a sudionici radionice moći će dati i svoje prijedloge. Inače, prostor ŠRC-a Korana jedan je od  najvrjednijih  predjela u središnjem dijelu grada. Smješten na obali rijeke Korane prostor predstavlja poveznicu između pretežito uređenog perivojnog predjela na lijevoj obali Korane te neuređenog pejzažnog predjela na desnoj obali rijeke. Urbanistička studija Prostorno – programske mogućnosti razvoja ŠRC-a Korana ispituje programske sadržaje budućeg ŠRC-a Korana u kontekstu Grada Karlovca iz urbanističke, pejzažne i sociološke perspektive.

Organizatori su Grad Karlovac i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Početak je u 18 sati.