Prvi Karlovački

Dosadašnjem Programu za mlade Grada Karlovca solidna četvorka

12.03.2019

Karlovac

Grad Karlovac potiče samozapošljavanje gdje u svim programima i za turizam i za poljoprivrednike i obrtnike, mladi imaju posebnu kategoriju i mogu dobiti više bodova, odnosno više sredstava, istaknuo je gradonačelnik Mandić

Na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća raspravljalo se o evaluacijskom izvješću provedbe Gradskog programa za mlade Grada Karlovca u razdoblju od 2015. do 2018. godine.

Činjenica je da je Grad Karlovac za vrijeme trajanja ovog Programa za mlade zaista učinio dosta po pitaju samog programa i stvari koje su u tom trenutku bile aktualne. Jedan od prioriteta u tom trenutku bila je nezavisna kulturna scena i moram reći mi u Karlovcu danas zaista imamo dosta razvijenu nezavisnu kulturnu scenu što je dobro. U konačnici to vidimo preko raznih udruga gdje mladi preuzimaju inicijativu i zaista oplemenjuju svakodnevni život našeg grada, istaknuo je gradonačelnik Damir Mandić.

Rekao je i kako se i tada pokazala kao potreba stanovanje mladih ljudi.

Grad Karlovac po Listi za mlade u zadnje tri godine dodijelio je po tri stana za mlade obitelji. Ono što nam tu stvara problem je to što zaista više nemamo vlastitih stanova koje bi dodijelili. Mi smo u 2018. godini odradili reviziju svih tih 326 stanova i najveći dio je za Socijalni program, jedan dio je za Program za mlade i čini mi se da ustvari u narednom razdoblju, odnosno naredni Program za mlade će trebati dati neke konkretnije odgovore. Činjenica je i da Program za mlade kojemu ističe rok ove godine, a kada je izrađivan, jako je vodio brigu o problemu nezaposlenosti koja je tada bila jako izražena. S druge strane, činjenica je da ona danas toliko nije, treba biti iskren i pošten i reći da se popravilo tržište rada, odnosno ima radnih mjesta. Ali isto tako moramo biti svjesni da je jedan dio mladih ljudi svoju sreću potražio izvan Hrvatske. Kada govorimo o tom smanjenju nezaposlenosti, moramo biti do kraja otvoreni i iskreni prema mladim ljudima ali i prema sebi, mi koji donosimo odluke da to ne zaboravimo, izjavio je.

Naglasio je i kako vjeruje da će u 2019. godini po tom pitanju imati bolje rezultate jer Grad Karlovac radi na poticajima za samozapošljavanje gdje u svim programima i za turizam i za poljoprivrednike i obrtnike,  mladi imaju posebnu kategoriju i mogu dobiti više bodova, odnosno više sredstava.

To je i onaj jedan dio kulture življenja u našem gradu gdje mi s jedne strane potičući gospodarstvo, odnosno dajući podršku gospodarstvu, omogućujemo svima da otvaraju nova radna mjesta. Isto tako, ono što je posebno važno, a prepoznaje ga sadašnji Program za mlade, a ja očekujem da će i budući, to je element obrazovanja. Činjenica je da pogotovo u srednjim školama imamo problem gdje nam škole školuju mlade ljude nažalost za zvanja koja nisu potrebna ili nisu prepoznata na tržištu rada. Ja u ovom trenutku mogu reći da Grad Karlovac i Karlovačka županija zajedno rade na tome, mi na mreži škola, a  Županija na novom Centru kompetencija gdje se zaista prepoznalo da tehničke struke nedostaje i da će taj element biti jako važan, poručio je Mandić.

Pero Desović koji je vodio  evaluacijski proces Programa za mlade rekao je kako je provedba programa dosta zadovoljavajuća s obzirom da je bilo 150 mjera i aktivnosti koje su se provodile iz različitih sfera, od aktivizma mladih, udruga civilnog društva, socijalne politike, zapošljavanja, stanovanja, kulture, formalnog i neformalnog obrazovanja…

Možemo vidjeti da postoji kontinuitet podrške Grada Karlovca prema mladim osobama i prije svega postoji vrlo jako civilno društvo u gradu Karlovcu koje provodi različite projekte. Možemo reći da su kultura, neformalno obrazovanje i nekakav aktivizam najviše razvijeni u Karlovcu, dok ako govorimo oko civilnog društva koji je povezan s nekim socijalnim uslugama poput savjetovališta za mlade ili zapošljavanje mladih, stanovanje, to je ipak dio koji još nije u tolikoj mjeri još razvijen na način kao što je razvijena na primjer kultura, zaključio je Desović koji je dosadašnji Program za mlade ocijenio solidnom četvorkom. (sl)

Foto: I. Čepurkovski