Prvi Karlovački

Ciklus predavanja i radionica “Kako prati ruke-zube i obnovljivi izvori energije”

17.04.2019

Mozaik

Predavanja i radionice organiziralo je Gradsko društvo Crvenog križa Slunj

Povodom dana zdravlja (07.04.) i Dana planete zemlje (22.04.) Gradsko društvo Crveni križ Slunj održalo je ciklus predavanja i radionica “Kako prati ruke-zube i obnovljivi izvori energije” u suradnji s Osnovnom školom Slunj, Osnovnom školom Eugen Kvaternik Rakovica i Osnovnom školom Cetingrad za djecu iz 1 razreda. Naši najmlađi su naučili koji je postupak pranja ruku i kada ih treba prati te na koje načine brinuti o svom zdravlju, higijeni ali i kako zaštiti planetu Zemlju od raznih zagađivača, otpada i ostalih štetnih utjecaja. Na radionicama je ukupno sudjelovalo 55 djece i 1 volonterka.